Navigeringsmeny
Uutiset 2016 sv

Nyheter 2016

Nyheter 2016

OECD: Uppsagda i Finland hittar i genomsnitt snabbt ny sysselsättning

Finlands arbetsmarknadsmodell har de senaste åren visat sig vara tämligen flexibel, bedömer OECD. I internationell jämförelse är det i Finland vanligt att bli uppsagd, men största delen av de som sägs upp hittar snabbt ett nytt jobb. Det bör dock fästas särskild uppmärksamhet vid sysselsättningen av uppsagda över 55 år och långtidsarbetslösa.

OECD offentliggjorde den 24 november 2016 en landsrapport med en analys av Finlands arbetsmarknad med avseende på uppsägning och möjligheter till ny sysselsättning samt av politiska åtgärder som stöder sysselsättningen.I rapporten konstateras att finansieringen av den offentliga arbetskraftsservicen i Finland ligger på en lägre nivå än i många andra OECD-länder. OECD uppmuntrar därför Finland att utöka resurserna för den offentliga arbetskraftsservicen och att i större grad än nu inrikta resurserna på att identifiera potentiella långtidsarbetslösa i ett tidigt skede. Dessutom rekommenderar OECD att tjänsterna för uppsagda arbetstagare effektiviseras genom resultatbaserad finansiering av tjänsterna.

OECD anser att Finlands system för arbetslöshetsförmåner är heltäckande och ganska effektivt. Enligt OECD är det inte möjligt att i någon avsevärd grad sänka nivån på förmånerna från nuvarande nivå, utan förmånstagarna bör sporras till arbete t.ex. genom en åtstramning av skyldigheterna i anslutning till jobbsökning.

Läs mera:


Regional information