Nyheter

Regional information

Nyheter 2020

Utvecklingsprojekten inom programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland är valda

NTM-centrerna har valt de projekt som kommer att stödas från programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland. Programmets mål handlar om att bevara en livskraftig landsbygd, förbättra miljöns tillstånd och använda förnybara resurser på ett hållbart sätt.

Under ansökningsperioden kom det in 11 ansökningar, varav sju blev valda för finansiering.

Läs mer om projekten (maaseutu.fi, på finska)