Navigeringsmeny
Uutiset 2014

Nyheter 2014

Nyheter

Landbygdsnätverkets tävlingen Bästa Praxis 2014

Tävlingen Bästa praxis 2014 syftar till att informera om god praxis som skapats inom ramen för programmen för utveckling av landsbygden i Finland samt till att sprida användbara idéer och verksamhetsmodeller. Samtidigt sker ett utbyte av beprövade och välfungerande idéer och tillvägagångssätt mellan olika delar av Finland.

Anmäl ett eget exempel på god praxis när det gäller ett projekt, ett landsbygdsföretag, en landsbygdsinnovation eller en miljösatsning. Tävlingsbidragen ska lämnas senast 30.4.2014. De bästa förslagen belönas i tävlingen Bästa Praxis 2014 på Landsbygdsgalan den 29 oktober 2014 i Lahtis.

Lämna in en anmälan genom att fylla i den elektroniska beskrivningen i databasen.

Läs mera:


Regional information