Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

Leväseuranta pyörähtää jälleen käyntiin Keski-Suomessa (Keski-Suomi)

Valtakunnallinen haittaleväseuranta on alkanut kuluvalla viikolla. Keski-Suomessa viikoittaisessa seurannassa on 16 järveä ympäri maakuntaa. Tällä viikolla havainnot on 13 järveltä, eikä yhdessäkään ole havaittu levää. Havaintotiedot julkaistaan Järviwiki-verkkopalvelussa (www.jarviwiki.fi) aina torstaisin. Viikkoseuranta jatkuu syyskuun loppuun asti.

Asiantuntijoiden levätilannetietojen lisäksi Järviwikiin kootaan myös yleisön levähavaintoja. Kuka tahansa voi perustaa verkkopalveluun oman havaintopaikan ja tallentaa palveluun havaintojaan levätilanteesta "Kansalaisten levähavaintoja" -sivulle.

Levänäytteitä ja ilmoituksia voi toimittaa myös Keski-Suomen ELY-keskukseen. Näytteiden tuonnista ja ajankohdasta on hyvä sopia erikseen.

Tulevan kesän levätilanteen ennustaminen

Tulevan kesän levätilannetta on vaikea ennustaa. Pitkään jatkuva lämmin ja tyyni sää voi lisätä sinilevien esiintymistä, mutta leväkukinnan voimakkuudessa voi esiintyä ajallista ja paikallista vaihtelua.

Sinilevää esiintyy luonnostaan kaikissa järvissä, mutta rehevät ja ravinnerikkaat vesistöt ovat tyypillisesti alttiimpia laajempien sinileväkukintojen muodostumiselle. Kukinnat ovat kuitenkin mahdollisia myös karummissa vesistöissä. Runsaat sateet kesän aikana saattavat myös huuhtoa maalta lisää ravinteita vesistöihin ja aiheuttaa leväkukintoja. Myös tuuliolosuhteet vaikuttavat osaltaan leväesiintymän liikkumiseen vesistöissä, esimerkiksi kasaamalla esiintymän lautaksi vain tiettyyn vesistön osaan.

Suomen järvien vesistöjen levätilanteeseen ja leväennusteisiin maakuntajärville voi tutustua sivulla Vesitilanne ja ennusteet/Levätilanne  (www.ymparisto.fi)

Runsasleväisen veden kanssa on syytä olla varovainen

Osa sinilevistä tuottaa ihoa ärsyttäviä yhdisteitä sekä hermo- tai maksamyrkkyjä, jotka aiheuttavat erilaisia oireita. Mikäli voimakasta leväkukintaa havaitaan, ei lasten ja kotieläinten pääsyä veteen suositella. Lisäksi herkkäihoiset ja allergiset voivat saada silmä- tai iho-oireita lievimmistäkin leväesiintymistä.

Leväpitoista vettä ei myöskään tule käyttää löylyvetenä, sillä levämyrkyt kestävät korkeitakin lämpötiloja, ja löylyvedestä vapautuvat höyryt saattavat aiheuttaa hengitysteiden oireita.

Kun levää ei ole enää lauttoina tai -sakkana, voi uimaan taas mennä ja vettä voi käyttää löylyvetenä. Talousvedeksi vettä ei kuitenkaan suositella.

Myös siitepöly saattaa värjätä vettä. Siitepöly on väriltään kellertävää ja on usein sekoittuneena koko vesipatsaaseen, kun taas leväkukinnot kelluvat veden pinnalla. Limalevä taas tuntuu uimarin iholla saippuamaiselta kalvolta, joka kuivuessaan kiristää ihoa ja saattaa aiheuttaa voimakasta kutiavaa punoitusta iholle uinnin jälkeen. Levä ei ole myrkyllinen. Limalevää esiintyy yleensä humusvesissä. Suopursuruoste voi puolestaan runsaana ollessaan tehdä ruskean / oranssin ruskean lautan veden pinnalle. Herkemmille ihmisille voi aiheuttaa siitepölyn tapaisia oireita.

Lisätietoja:

Arja Koistinen, puhelin 0295 024 760, arja.koistinen(at)ely-keskus.fi

Katja Leskisenoja, puhelin 0295 024 965, katja.leskisenoja(at)ely-keskus.fi

 


Regional information