Nyheter 2022

Regional information

Nyheter 2022

Kipsitalkoot vesien tilan parantamiseksi hyvässä vauhdissa

Kuva: KIPSI-hanke

KIPSI-hanke mahdollistaa viljelijöille maksuttoman peltojen kipsikäsittelyn sekä kahden tunnin ilmaisen kipsineuvonnan. Peltojen kipsikäsittely on herättänyt suurta kiinnostusta. Sen takia varmistuakseen itselle sopivasta levitysajankohdasta kannattaa hakemus lähettää heti. Myös neuvontaa kannattaa hakea heti, vaikka sille ei vielä olisikaan tarvetta. Varsinaista neuvontakäyntiä varten tilalla pitää olla myönteinen neuvontapäätös.

Myönteisen kipsipäätöksen jälkeen viljelijä voi sopia hankkeen yhteistyöurakoitsijan kanssa itselle sopivan levitysajankohdan. Myös kevätlevitys on mahdollista. Myönteisestä päätöksestä on kaksi vuotta aikaa ajoittaa kipsinlevitys itselle sopivaan viljelykierron vaiheeseen.

Lue lisää

Kipsitalkoot vesien tilan parantamiseksi hyvässä vauhdissa (ELY-keskuksen tiedote 23.6.2022)