Navigeringsmeny
Uutiset 2016 sv

Nyheter 2016

Nyheter 2016

Miljöbranchens statsunderstöd för året 2017 lediga att sökas (Egentliga Finland, Satakunta)

NTM-centralen i Egentliga Finland beviljar understöd, som är beroende av prövning, för ändamål som anges nedan. De i anteckningen nämnda personerna ger ytterligare information. Ansökningstiden går ut den 30 november 2016.

Detaljerad information samt ansökningsblanketter finns på sidan:
www.ntm-centralen.fi > Finansiering och understöd - Miljö     

Ansökningstiden går ut den 30 november 2016.

Miljöministeriets förvaltningsområde

 • vård av byggnadsarvet
  - inspektör Päivikki Mäki, p. 0295 022 912, paivikki.maki[at]ely-keskus.fi
   
 • miljövård i skärgården
  - planerare Nina Myllykoski, p. 0295 022 768, nina.myllykoski[at]ely-keskus.fi
   
 • utarbetande av skyddsplaner för grundvattenområden
  -  överinspektör Sanna-Liisa Suojasto, p. 0295 022 946, sanna-liisa.suojasto[at]ely-keskus.fi
   
 • avloppsvattenrådgivning i glesbygden
  - expert på vattenförsörjning Minna Nummelin, p. 0295 022 917, minna.nummelin[at]ely-keskus.fi
   
 • genomförande av åtgärderna i vattenförvaltningsplanerna
  - expert på vattenresurser Ari Sallmén, p. 0295 022 937, ari.sallmen[at]ely-keskus.fi
   
 • övergripande samarbetsprojekt som främjar genomförandet av åtgärderna i vattenförvaltningsplanerna och havsförvaltningsplanen
  - expert på vattenresurser Ari Sallmén, p. 0295 022 937, ari.sallmen[at]ely-keskus.fi
   
   
 • NTM-centralen i Mellersta Finland beviljar understöd för projekt som främjar hållbar utveckling, värnar om kulturmiljön och främjar annan miljöfostran och miljöupplysning
  - expert på miljöfostran Tanja Tuulinen, p. 0295 024 669, tanja.tuulinen [at]ely-keskus.fi
   

Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde  

 • vattendrags- och fiskerihushållningsprojekt
  - fiskeribiolog Mikko Koivurinta, p. 0295 021 080, mikko.koivurinta[at]ely-keskus.fi
   
 • projekten som gäller hanteringen av översvämningsrisker och användningen av vattendrag
  - expert på vattenresurser Ari Sallmén, p. 0292 022 937, ari.sallmen[at]ely-keskus.fi

Regional information