Nyheter

Regional information

Nyheter 2020

Early Warning -toiminnalla rohkaistaan talousvaikeuksissa olevia yrittäjiä hakemaan apua ajoissa

Yrittäjän talousapu on valtakunnallinen palvelukokonaisuus, joka tarjoaa neuvontaa talous- ja maksuvaikeuksissa oleville pk-yrittäjille ja yrityksille. Palvelua kehitetään osana Euroopan laajuista Early Warning -toimintamallia ja sen kehitystyössä hyödynnetään laajasti sekä kansallisia että alueellisia yhteistyöverkostoja ja parhaita eurooppalaisia esimerkkejä. Yrittäjän talousapua koordinoi työ- ja elinkeinoministeriön ohjaama Työ- ja elinkeinohallinnon asiakaspalvelukeskus.

Neuvontapalvelun tavoitteena on auttaa tilapäisiin talousvaikeuksiin joutuneita yrityksiä, jotta vältetään turhat konkurssit ja työpaikkojen menetykset. Palvelu koostuu valtakunnallisesta puhelinpalvelusta, verkkosivuista ja niitä tukevista alueellisista palveluista. Valtakunnallisen puhelinpalvelun neuvojina toimivat koulutetut ja kokeneet, talous- ja maksuvaikeuksiin perehtyneet yritysasiantuntijat. Yrittäjien talousneuvonnan tarve on korostunut viimeisen puolentoista vuoden aikana koronapandemian ja siitä johtuvien rajoituksien johdosta. Tästä syystä Yrittäjän talousavun puhelinpalvelun kysyntä on moninkertaistunut pandemiaa edeltävään aikaan verrattuna.

Early Warning -toimintamallilla tuetaan yrittäjiä ajoissa

Early Warning -toimintamalli on lähtöisin Tanskasta, jossa se on ollut käytössä vuodesta 2007. Palvelun keskeisenä tavoitteena on rohkaista yrittäjiä hakemaan apua ajoissa, parantaa yrittäjien jaksamista ja uuden alun mahdollisuuksia sekä vaikuttaa yleiseen asenneilmapiiriin epäonnistumisia koskien. Tarkoituksena on varmistaa, että talous- ja maksuvaikeuksiin joutuneille yrittäjille olisi tarjolla riippumatonta, luottamuksellista ja maksutonta apua ja tukea.

Toimintamallin käyttöönottoa EU:n jäsenmaissa tukee Early Warning Europe Network -yhteistyöverkosto, jonka toimintaan Suomi liittyi vuonna 2019. Yrittäjän talousavun puhelinpalvelu on toiminut jo vuodesta 2009, ja Early Warning -toiminnan avulla palvelua on saatu kehitettyä ja laajennettua verkkoon ja alueellisiin palveluihin. Taustalla on EU:ssa hyväksytty uudistettu maksukyvyttömyysdirektiivi ja direktiivi ennaltaehkäisevistä uudelleenjärjestelyistä ja veloista. Jälkimmäinen velvoittaa jäsenmaita ottamaan käyttöön yrittäjien maksukyvyttömyyttä ennaltaehkäiseviä toimia.

Early Warning Europe Day 28.9.2021

Early Warning Europe Day järjestetään Brysselissä 28.9.2021 klo 10.30–13.45 Suomen aikaa. Tapahtumaan voi osallistua myös etänä. Päivän pääpuhujana kuullaan EU:n oikeuskomissaari Didier Reyndersia. Tervetuloa mukaan!

Lisätietoa Yrittäjän talousavusta

Jari Leskinen
kehityspäällikkö
Työ- ja elinkeinohallinnon asiakaspalvelukeskus
0295 024 468
jari.s.leskinen@ely-keskus.fi

Sonja Strömberg
viestintäasiantuntija
TE-asiakaspalvelukeskus
0295 023 056
sonja.stromberg@ely-keskus.fi

Tuija Groop
Neuvotteleva virkamies
Työ- ja elinkeinoministeriö
0295 049 246
tuija.groop@tem.fi