Poroesteaidan rakentaminen välillä Angeli−Vanha Karigasniemi

Suomen ja Norjan välisessä valtiosopimuksessa on sovittu, että Suomen valtio rakentaa poroesteaidan välille Angeli−Vanha Karigasniemi. Uutta aitaa rakennetaan, jotta estetään porojen pääsy toisen valtion alueelle. Aidan rakentamista ja kunnossapitoa valvoo Suomen ja Norjan yhteinen, valtiosopimuksen mukainen poroaitakomissio.

Lapin ELY-keskus järjesti 14.5.2024 infotilaisuuden Inarijokivarteen rakennettavasta poroesteaidasta. Infotilaisuudessa kerrottiin aidan alustavasta sijoittumisesta maastoon ja rakentamisen toteuttamissuunnitelmasta. Oikealta löydät materiaalit suomeksi. Tallenne on tekstitetty suomeksi ja pohjoissaameksi.

Haluatko saada kulloinkin ajankohtaista tietoa poroesteaitaan liittyen?

Liity jakeluun ja lähetämme sinulle omaan sähköpostiisi tietoa esimerkiksi kuulutuksistamme ja mahdollisista uusista infotilaisuuksista, joita järjestämme. Käytämme tietojasi ainoastaan poroesteaitaan liittyvään viestintään. Emme luovuta tietojasi eteenpäin.

Liity jakeluun tästä (webropol.com)

Lisätietoja:
yksikön päällikkö Hannu Linjakumpu, puh. 0295 037 083
porotalousasiantuntija Päivi Kainulainen, puh. 0295 037 038
[email protected]

Boazocagganáiddi ceggen gaskkal Áŋŋel-Boares Gáregasnjárga

Suoma ja Norgga gaskasaš stáhtasoahpamušas lea sohppojuvvon, ahte Suoma stáhta cegge boazocagganáiddi gaskkal Áŋŋel-Boares Gáregasnjárga. Ođđa áidi ceggejuvvo, vai estet bohccuid beassamis nuppi stáhta guvlui. Áiddi ceggema ja fuolaheami bearráigeahččá Suoma ja Norgga oktasaš, stáhtasoahpamuša boazoáidekomišuvdna.

Lappi EJB-guovddáš lágidii 14.5.2024 infodilálašvuođa Anárjotgáddái huksen láhkái boazocagganáiddi birra. Infodilálašvuođas muitaledje áiddi preliminára sajis meahcis ja huksema ollašuhtinplána birra. Olgešbealde gávnnat materiálaid suomagillii. Video  tekstejuvvo suomagillii ja davvisámegillii.

Háliidatgo oažžut iešguđetge muttus áigeguovdilis dieđuid boazocagganáiddi birra?

Searvva mielde juogadeapmái ja mii sáddet dutnje du šleađgapostii dieđuid ovdamearkka dihte min gulahusaid ja vejolaš ođđa infodilálašvuođaid birra, maid mii lágidit. Mii geavahit du dieđuid dušše boazocagganáiddi birra kommuniseremii. Mii eat luobat du dieđuid ovddos guvlui.

Searvva juogadeapmái dáppe (webropol.com)

Lassidieđut:     
ovttadaga hoavda Hannu Linjakumpu, tlf. 0295 037 083
boazodoalloáššedovdi Päivi Kainulainen, tlf. 0295 037 038
[email protected]

Päivitetty: 10.06.2024