Navigeringsmeny

Nyheter 2020

Regional information

Nyheter 2020

Pirkanmaalla ehdotetaan muutoksia kahteen valtakunnallisesti arvokkaaseen maisema-alueeseen (Pirkanmaa)

Ympäristöministeriö on täydentänyt esitystään valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventoinniksi. Täydentävässä esityksessä inventointiin esitetään lisättäväksi kuusi uutta maisema-aluetta. Lisäksi 26 alueen rajausta supistetaan tai laajennetaan. Kahta vuonna 2016 mukana ollutta aluetta esitetään poistettavaksi päivitysinventoinnista. Muutoksista esittää mielipiteitä 24.11.–31.12.2020.

Valtakunnallisista maisema-alueisiin ja ehdotettuihin muutoksiin voi tutustua ympäristöministeriön verkkopalvelussa www.ym.fi/maisemakuuleminen, josta löytyy myös tarkemmat ohjeet mielipiteen esittämiseen.

Pirkanmaalla muutoksia kahdessa kohteessa

Pirkanmaalla esitetään muutoksia kahdella valtakunnallisesti merkittävällä maisema-alueella:

- Pirkanmaan harjumaisemat: aluetta esitetään supistettavaksi Vehoniemenharjulla ja Isokankaan alueella siten, että laajat maa-aineksenottoalueet jäävät maisemanähtävyyden ulkopuolelle.

- Sääksmäki - Tarttilan kulttuurimaisemat: aluetta esitetään supistettavaksi Iittalan taajaman tuntumassa. Muutos kohdistuu Kanta-Hämeen puolelle, mutta maisema-alue ulottuu kokonaisuudessaan myös Pirkanmaan alueelle.

Kerro mielipiteesi nyt esitettävistä muutoksista 24.11.-31.12.2020

Alueiden asukkailla, maanomistajilla ja muilla osallisilla on mahdollisuus kertoa mielipiteensä nyt esitettävistä uusista maisema-alueista ja muista päivitysinventointiin esitettävistä muutoksista. Kuulemisen yhteydessä voi esittää mielipiteitä ja kannanottoja myös muiden maisema-alueiden kuvauksista ja aluerajauksista sekä päivitysinventoinnista ylipäänsä. Samalla järjestetään lausuntokierros sidosryhmille ja viranomaisille. Mielipiteen voi esittää lausuntopalvelu.fi -palvelussa 24.11.–31.12.2020.

Lisätietoja:

YM:n tiedote 24.11.2020: Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointia täydennetty – muutoksista voi kommentoida 24.11.–31.12.2020  (ym.fi)

Ympäristöministeriö:

Pirkanmaan ELY-keskus:

  • Ympäristöasiantuntija Tiina Schultz, Pirkanmaan ELY-keskus, p. 0295 036 382, [email protected]