Navigeringsmeny

Nyheter 2020

Regional information

Nyheter 2020

NTM-centralen i Nyland utvecklar ungas kompetens genom att skaffa innovativa arbetskraftsutbildningar (Nyland)

Målet för NTM-centralen i Nyland är att minska ungdomsarbetslösheten som ökat på grund av de ekonomiska följderna av coronapandemin. Ett sätt att bekämpa ungdomsarbetslösheten är att skaffa innovativa arbetskraftsutbildningar för nästa år för under 30-åriga unga som är arbetslösa eller som hotas av arbetslöshet. För närvarande är anbudsförfrågningar öppna för idrotts- och industribranschen, kreativa branscher och utbildningar för unga som siktar på expertarbete.

Målsättningen för arbetskraftsutbildningen är att utveckla ungas kompetens så att den motsvarar kraven på arbetsmarknaden. Eftersom man vill hitta nya sätt att producera arbetskraftsutbildning, fastställer anbudsgivaren själv det exakta innehållet. Av utbildningens längd ska 20–70 % bestå av inlärning i arbetet.

Målgruppen för utbildning inom idrottsbranschen är ungdomar som har en examen inom idrott eller alternativt en målinriktad hobby- eller träningsbakgrund inom någon idrottsgren och som har som mål att utbilda sig, sysselsätta sig eller grunda ett eget företag inom idrottsbranschen.

Målgruppen för utbildning inom industribranschen är arbetssökande under 30 år som är intresserade av uppgifter inom olika industribranscher, till exempel byggindustrin, maskin- och produktionsteknik samt el- och automationsbranschen, vars kompetens inte motsvarar arbetsmarknadens behov.

Målgruppen för utbildning inom de kreativa branscherna är unga arbetssökande med grund-, yrkes- eller YH-examen inom till exempel mediebranschen, visuell framställning, scenkonst, musikbranschen, formgivning eller konstindustribranschen, och som har som mål att sysselsätta sig eller grunda ett eget företag inom en kreativ bransch.

Målgruppen för utbildning som siktar på expertarbete är under 30-åriga arbetssökande som söker expertarbete, vars kompetens inte motsvarar arbetsmarknadens behov.

Det maximala värdet på varje anbudsförfrågan är under 400 000 euro. Priset för en enskild utbildning som erbjuds ska vara under 60 000, varav en del betalas på resultatbasis, dvs. då kunden blir sysselsatt, fortsätter till annan yrkesutbildning eller inleder företagsverksamhet. Anbudsförfrågningarna är öppna fram till början av december.

Anbudsförfrågningarna finns bakom följande länkar:

Mer information:

Kirsi Piispanen, specialplanerare, NTM-centralen i Nyland
0295 020 912 eller [email protected]