Navigeringsmeny

Nyheter 2020

Regional information

Nyheter 2020

Över 100 miljoner euro till regionerna för coronaåterhämtning

Regionernas återhämtning från coronaepidemin stöds med över 100 miljoner euro. Finansieringen kommer från Finlands strukturfondsprogram samt från anslagen för hållbar tillväxt och livskraft i regionerna och för stödjande av utvecklingsprojekt i små och medelstora företag.

Projekt som finansieras med stimulanspaketets anslag kan till exempel gälla utveckling av verksamhetsmiljön, utveckling av företagens affärsverksamhet, FUI-verksamhet, bevarande och skapande av arbetsplatser, förebyggande av ungdomsarbetslöshet, matchning av arbetskraft eller kompetensutveckling.

Landskapsförbunden reserveras sammanlagt nästan 28 miljoner euro i anslag för stödjande av hållbar tillväxt och livskraft i regionerna. Av detta allokeras 17 miljoner euro till genomförandet av de regionala överlevnadsplanerna. Med finansieringen inleds dessutom utvecklingsprojekt som stöder turistnäringens återhämtning i regionerna samt investeringar som upprätthåller turismen i norr.

Över 66 miljoner euro via strukturfonderna för coronaåterhämtning

För genomförandet av de regionala överlevnadsplanerna riktas sammanlagt över 66 miljoner euro i finansiering från Finlands strukturfondsprogram Hållbar tillväxt och jobb. Det är fråga om outnyttjad EU-finansiering och statlig finansiering från tidigare projekt inom Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Europeiska socialfonden (ESF) som riktas till åtgärder som stöder coronaåterhämtningen.

Det nationella anslaget för utveckling av små och medelstora företag utgör 25 miljoner euro av finansieringen av regionala utvecklingsplaner. Till understöd som beviljas för investerings- och utvecklingsprojekt i små och medelstora företag för återhämtning från coronakrisen riktas sammanlagt nästan 53 miljoner euro i EU-finansiering och nationell finansiering.

Mellersta Finlands förbund och närings-, trafik- och miljöcentralen i Mellersta Finland anvisas sammanlagt ca 4,5 miljoner euro för projekt som hänför sig till den plötsliga strukturomvandlingen i Kaipola i Jämsä.

Läs mer: