Navigeringsmeny
Nyheter 2019

Antalet arbetslösa arbetssökande minskade i augusti

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det i slutet av augusti sammanlagt 232 600 arbetslösa arbetssökande. Det är 10 700 färre än ett år tidigare. Från föregående månad minskade antalet arbetslösa arbetssökande med 36 300. Arbetslöshetsgraden var 6,1 procent dvs. 0,6 procentenheter lägre än ett år tidigare.

Antalet långtidsarbetslösa, dvs. personer som varit arbetslösa arbetssökande utan avbrott i minst ett år, uppgick till 63 400, vilket är 9 900 färre än ett år tidigare. Antalet arbetslösa arbetssökande som fyllt 50 år uppgick till 87 200, dvs. 4 000 färre än vid samma tidpunkt i fjol.

Antalet unga arbetslösa arbetssökande som var under 25 år uppgick till 1 800 färre än i augusti i fjol, dvs. sammanlagt 29 600. I januari–augusti avslutades i genomsnitt 65,8 procent av arbetslöshetsperioderna för unga personer innan arbetslösheten varat i tre månader, vilket är 1,9 procentenheter mindre än ett år tidigare.

Till arbets- och näringsbyråerna anmäldes under augusti 67 500 nya lediga jobb, dvs. 8 500 fler än i augusti i fjol. Allt som allt fanns det i augusti 118 100 lediga jobb vid arbets- och näringsbyråerna, vilket är 13 600 fler än för ett år sedan.

Läs mera:


Regional information