Navigeringsmeny
Nyheter 2019

Nuoret kohti työtä! ja Nuoret töihin! -palveluissa nuoren etu on etusijalla

Valtakunnallisilla Nuoret kohti työtä! ja Nuoret töihin! -palveluilla autetaan nuoria pääsemään kiinni työuran alkuun, työllistymään avoimille työmarkkinoille tai työllistämään itsensä yrittäjänä.

Palveluissa etsitään ja toteutetaan yhdessä nuoren kanssa juuri häntä palveleva tapa päästä haluttuun tavoitteeseen. Palveluilla tavoitellaan nuoren etua ja hänelle etsitään kokonaisvaltaista ratkaisua, yksilölliset tarpeet huomioiden. Myös nuoren osallisuutta pyritään vahvistamaan ja työllistymistä edistämään.

Tavoitteisiin tähdätään erilaisten osaamisen kehittämisen tapojen kautta, joita ovat esimerkiksi tutkinto-opiskelu, omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella, työnhakuvalmennus, uravalmennus ja RekryKoulutus.

Joulukuun lopussa 2018 Nuoret kohti työtä! –palvelussa oli aloittanut noin 3000 nuorta ja Nuoret töihin! -palvelussa noin 1600 nuorta. Kokonaistavoitteena on saada palvelujen piiriin 10 000 asiakasta.

 

Lue koko tiedote


Regional information