Navigeringsmeny
Nyheter 2019

Haettavana rahoitusta porotalouden ja luontaiselinkeinojen sekä koltta-alueen kehittämistoimintaa koskevien tutkimusten ja selvitysten tekemiseen (Lappi, Kainuu, Pohjois-Pohjanmaa)

Lapin ELY-keskus ottaa vastaan tutkimushankehakemuksia, jotka edistävät porotaloutta ja luontaiselinkeinoja sekä koltta-alueen kehittämistoimintaa tai tuottavat tietoa päätöksenteon tueksi. Tutkimusmäärärahat myönnetään maatilatalouden kehittämisrahastosta (Makera). Tutkimusrahoitusta voidaan myöntää porotaloutta ja luontaiselinkeinoja koskevien taloudellisten, sosiaalisten, teknisten, ympäristöllisten, hallinnollisten ja oikeudellisten kysymysten tutkimukseen ja selvittelyyn. Samoin rahoitusta voidaan myöntää kilpailu- ja koerakennustoimintaan sekä koltta-alueen kehittämistoimintaa koskevien tutkimusten ja selvitysten tekemiseen. Rahoitusta voidaan myöntää yksityis- ja julkisoikeudelliselle yhteisölle, säätiölle sekä luonnolliselle henkilölle. Tutkimusrahoitusta ei myönnetä sellaiseen toimenpiteeseen, jonka toteuttaminen on jo aloitettu.

Porotaloudella tarkoitetaan poronhoitolaissa tarkoitettua poronhoitoa. Luontaiselinkeinolla tarkoitetaan porotaloutta sekä muuta maataloutta. Muuksi maataloudeksi katsotaan tällöin muun luontaiselinkeinon ohella pienimuotoisesti harjoitettu tavanomainen maataloustuotanto, ammattimainen metsästys, marjastus ja sienestys sekä, lukuun ottamatta kalastusta ja metsätaloutta sekä muu luonnon jatkuvaan tuottokykyyn perustuvien luonnonvarojen hyödyntäminen.

Tutkimuksen painopisteet vuonna 2019 ovat

  1. Ruokinnan vaikutus poron hyvinvointiin ja terveyteen.
  2. Eri maankäyttömuotojen kumulatiivinen vaikutus poronhoitoon ja luontaiselinkeinoihin sekä poronhoitokulttuuriin.
  3. Poronhoidon ja luontaiselinkeinojen sopeutuminen ilmastonmuutokseen - yhteenveto olemassa olevasta tutkimustiedosta ja toimenpide-esitykset haitallisten vaikutusten minimoimiseksi.
  4. Kolttaelinkeinojen kehittäminen ja kolttakulttuurin säilyttäminen.

Hakulomakkeelle laaditut hakemukset on toimitettava Lapin ELY-keskukseen viimeistään maanantaina 1.4.2019 klo 16.15 mennessä.

Allekirjoitetut hakemukset tulee toimittaa ensisijaisesti sähköisesti pdf-tiedostona osoitteella kirjaamo.lappi(at)ely-keskus.fi. Viestin otsikkoon hankkeen nimi. Hakemus voidaan toimittaa myös osoitteeseen Lapin ELY-keskus, PL 8060, 96101 Rovaniemi. Hakemuslomakkeeseen tulee liittää sivunumeroitu tutkimussuunnitelma liitteineen. Alla linkit hakuohjeisiin ja -lomakkeisiin. Hakulomakkeita saa myös Lapin ELY-keskuksesta.

Hakulomake ja ohjeet:

Lisätietoja Lapin ELY-keskuksesta:
ryhmäpäällikkö Anne Ristioja 0295 037 118
suunnittelija Tanja Ylitalo 0295 037 151
sähköpostiosoitteet muotoa [email protected]


Regional information