Navigeringsmeny
Nyheter 2018

Landsbygdsenheten  vid NTM-centralen i Österbotten informerar, september 2018 (Österbotten)

Landsbygdsenheten  vid NTM-centralen i Österbotten har gett ut sitt informationsbrev för september månad. läs det här:

Landsbygdsenheten  vid NTM-centralen i Österbotten informerar, september 2018 (Österbotten)


Regional information