Navigeringsmeny
Nyheter 2018

Fortfarande behövs åtgärder för företagens tillväxt och digitalisering och för att undanröja flaskhalsar i finansieringen

De små och medelstora företagens (SMF-företagens) förväntningar på konjunkturutvecklingen inom den närmaste framtiden är fortsatt goda, trots att förväntningarna i sin helhet är en aning blygsammare jämfört med den förra barometern: 37 procent av SMF-företagen bedömer att konjunkturerna kommer att förbättras under de följande 12 månaderna och 10 procent tror att de kommer att försämras. Detta framgår av den SMF-företagsbarometer som Företagarna i Finland, Finnvera och arbets- och näringsministeriet låtit göra och vars resultat publicerades den 11 september 2018.

– Förväntningarna bland SMF-företagen är fortfarande mycket positiva. Antalet SMF-företag som bedömer att utsikterna är goda är många fler än de som bedömer att en försämring är i antågande. Även hela Finlands ekonomiska tillväxt är fortsatt mycket stark. Glaset är klart mer än halvfullt, säger näringsminister Mika Lintilä.

– Något som jag ser som mycket oroväckande i resultaten är att antalet starkt tillväxtorienterade företag har minskat. Det är uttryckligen tillväxtföretagen som skapar ekonomisk tillväxt och arbetstillfällen. Det bör göras lättare att få finansiering för investeringar, och förfarandena för att ansöka om finansiering bör förenklas, fortsätter näringsministern.

– Både nuvarande och följande regering bör med hjälp av olika politikåtgärder försöka se till att glaset är åtminstone halvfullt även i fortsättningen, tillägger Lintilä.

De starkt tillväxtorienterade företagen investerar också mer än andra företag: 59 procent av dem planerar att de ska öka sina investeringar under det kommande året. Andelen har vuxit med 3 procent sedan i våras.

Läs mer:

Fortfarande behövs åtgärder för företagens tillväxt och digitalisering och för att undanröja flaskhalsar i finansieringen (tem.fi)


Regional information