Navigeringsmeny
Nyheter 2018

Kansainvälistyvä ja monikasvoinen Etelä-Savo -tapahtuma sai Suomi 100 -juhlavuoden kunniakirjan (Etelä-Savo)

Etelä-Savon ELY-keskus osallistui Suomi 100 -juhlavuoden tapahtumiin teemalla Kansainvälistyvä ja monikasvoinen Etelä-Savo. Suomi 100 -valtuutuskunnan puheenjohtaja, pääministeri Juha Sipilä ja juhlavuoden pääsihteeri Pekka Timonen ovat myöntäneet tälle tapahtumalle Suomi 100 -kunniakirjan.

Tavoitteena oli tuoda maahanmuutto ja kansainvälistyminen myönteisenä mahdollisuutena ja osaksi kansainvälistyvää ja suvaitsevaa Etelä-Savoa. Tapahtumat toteutettiin eri toimijoiden yhteistyönä. Tapahtumien tavoitteena oli olla läsnä siellä missä kuntalaisetkin ovat ja tuoda Suomi-juhla osaksi maahanmuuttajan kotoutumiskokemusta uuteen kotimaahan. Lisäksi haluttiin luoda pohjaa Etelä-Savon tulevaisuuden kasvulle ja moninaisemmalle arjelle.

Kansalaiskeskustelu ja itsenäisyyspäivän juhla

Kansainvälistyvä ja monikasvoinen Etelä-Savo tapahtuman kansalaiskeskustelu toteutettiin Mikkelin kirjastolla iltapäivätapahtumana 14.11.2017 ja Itsenäisyyspäivän juhla 4.12.2017 maahanmuuttajataustaisille Mikkelin seudulla asuville Suomi 100 -teemalla.

Kansalaiskeskustelun kirjaston tapahtuman aiheena oli Mikkelin seudun monimuotoisuus: maahanmuuttajat ja savolaiset arkikohtaamiset. Päivään sisältyi tarinankerrontaa, kuvia, musiikkia, tanssia, pukeutumista ja tapoja teemalla taide kotouttajana ja toimintamuotona. Keskustelua käytiin arjen kotoutumisesta, samanlaisuudesta ja erilaisuudesta sekä uussavolaisuudesta. Tapahtumassa näkyi tämän päivän monikulttuurisuus ja monikasvoisuus Etelä-Savossa, kuinka se kääntyy monenlaiseksi ja monen mahdollisuuden uussavolaisuudeksi. Tilasuuteen osallistui n. 200 henkilöä.

Kuvataidenäyttelyssä esillä oli maahanmuuttajataustaisten piirustuksia, matkasta Suomeen, kuvia vanhasta kotimaasta ja uudesta suomalaisesta arjesta. Lapset ja nuoret kertoivat itse teoksistaan. Puheenvuoroja tilaisuudessa pitivät arjessa maahanmuuttoasioissa toimivat tahot, kuten Mikkelin sivistystoimi, monikulttuurikeskus, Mimosa, Essote- maahanmuuttajapalvelut, Vapaaehtoistyö ja Kotona- Suomessa. hanke.

Tapahtuman kolmas osio koostui paneeli-keskustelusta, jossa puhuivat eri kansallisuuksien edustajat (Chile, Inkerinmaa, Afganistan ja Irak) sekä arjen kuntatoimijat; päiväkoti, Työllisyyspalvelut, urheiluseurat ja opiskelijat.

Itsenäisyyspäivän juhla pidettiin 4.12.2017 Mikkelin seudulla asuville maahanmuuttajataustaisille henkilöille ja heidän tukiryhmilleen. Juhlaan osallistui n. 250 henkilöä. Pyrimme näyttämään, että isenäisyyden juhliminen on myös muuta kuin sankarihaudoilla käynti ja Itsenäisyyspäivän vastaanoton katsominen televisiosta. Järjestimme juhlan yhteistyössä eri maahanmuuttotoimijoiden kanssa; Esedu, Etelä-Savon ammattiopisto, Essoten maahanmuuttopalvelut (Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä), Mesvo-hanke, Kotona-Suomessa-hanke, Miksei Ry, Mimosa ry. Itä-Suomen Etno, Mikkelin kaupunki ja Etelä-Savon ELY-keskus. Ohjelmassa oli puheita, musiikkia, tarjoilua, tanssia ja yhdessäoloa.

Tapahtumat nostivat keskusteluun maahanmuuton kohtaamisen ja kotoutumistyön

Molemmat tapahtumat onnistuivat ja olivat hyviä yhteistyöponnistuksia maahanmuuttoteeman nostamiseksi esiin Mikkelissä. Esitykset ja puheenvuorot herättivät hyvän keskustelun mikkeliläisestä arjesta ja kuinka täällä kohdataan maahanmuutto ja mitä kotoutumistyötä tehdään osana normaaleja kunnan ja kansalisten toimintoja.

- Totesimme, että tämän tyyppistä keskustelua ja kohtaamista tarvitaan ehdottomasti enemmän. Kotouttaminen ei ole vain joidenkin viranomaistoimijoiden työtä, sitä tekevät kaikki kunnan ja muiden viranomaisten toimijat ja ennen muuta kuntalaiset, Irja Sokka toteaa.

Teksti ja kuva: Johtava asiantuntija Irja Sokka, Etelä-Savon ELY-keskus

 


Regional information