Navigeringsmeny
Uutiset 2017

Nyheter 2017

Nyheter 2017

De aktörsspecifika fiskekvoterna för år 2018 samt de icke-överlåtbara nyttjanderätterna kan ansökas från och med den 1.10

NTM-centralen öppnar ansökningen för 2018 års aktörsspecifika fiskekvoter och icke-överlåtbara nyttjanderätter under tiden 1.10. - 17.11.2017. Till de innehavare av överlåtbara nyttjanderätter som meddelat sin e-postadress till NTM-centralen, skickas ansökningsblanketten elektroniskt, till övriga per brev. Det är mycket viktigt att ansökningstiden efterföljs och att kvotavgiften för år 2017 är erlagd inomutsatt tid. NTM-centralen fattar beslut om trålfiskets kvoter för år 2018 under november-december och strömmingsryssje- och laxfiskets motsvarande kvotbeslut fattas under början av året 2018.

Ansökan om icke-överlåtbara nyttjanderätter avser strömmingsryssjefisket och laxfisket och gäller endast kommersiella fiskare i grupp I som inleder sin verksamhet. Ansökan om aktörsspecifik fiskekvot för år 2018 som gäller icke-överlåtbar nyttjanderätt görs med samma blankett som icke överlåtbar nyttjanderätt söks med. Beslut om icke-överlåtbara nyttjanderätter görs i november.


Regional information