Navigeringsmeny
Uutiset 2017

Nyheter 2017

Nyheter 2017

Levande landsbygdslandskap

Sommaren kommer igen – kommer landskapen att växa igen och kommer pollinerarna förgäves att leta efter ängsblommor? Miljöavtal kan ansökas via landsbygdsprogrammet. Genom detta avtal som är avsett för skötsel av jordbruksnaturens mångfald och landskap kan du sköta vårdbiotoper eller naturbeten utanför åkern. I år ska ansökan skickas till den regionala närings- trafik- och miljöcentralen före den 15 juni 2017.

Idag sköts cirka 30 000 hektar med miljöavtal. NTM-centralerna hjälper med att ansöka om miljöavtal. Via gårdsrådgivningen Neuvo 2020 experter gratis tips om hur du väljer objekt; kontaktuppgifter finns i Landsbygdsverkets (Mavis) rådgivarregister.

Läs mera:


Regional information