Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2017

Vägmärkningsarbetet på landsvägarna sommaren 2017 har börjat (landskapen i Österbot-ten)

 

Cleanosol Oy inleder vägmärkningsarbetet på landsvägarna i NTM-centralen i Södra Österbottens område under perioden 2017 i mitten av maj.

- I serviceavtalet ingår underhållet av vägmärkningarna på landsvägarna i NTM-centralens område, dvs. i de österbottniska landskapen, under åren 2017–2019. Cleanosol Oy ansvarar för att områdets vägmärkningar är i sådant skick som anvisningarna och bestämmelserna föreskriver under hela avtalsperioden. På basis av mätningar och inspektioner slår företaget fast var vägmärkningarna som ska iståndsättas ligger. Andra NTM-centraler har även tillämpat motsvarande serviceavtal. Beställaren NTM-centralen i Södra Österbotten använder i år 2,3 miljoner euro för vägmärkningar av landsvägarna, berättar verksamhetsstyrningschef Jarmo Eskola på NTM-centralen i Södra Österbotten.

- Om man stöter på ett vägmärkningsfordon med gulblinkande ljus, är det viktigt att ta ner farten och iaktta trafikmiljön, trafikmärken antigen på sidan av vägen eller på vägmärkningsfordonet, konstaterar arbetschef Juha Putkinen från Cleanosol Oy.

På vägmärkningsfordonet finns en pilförsedd skylt som ska följas. En gult blinkande pil visar när man kan köra förbi. Om vägmärkningsfordonet målar en gul spärrlinje mitt på vägen, får vägmärkningsfordonet, på samma sätt som i normala situationer, inte köras om.

- När den gula linjen upphör, kan vägmärkningsfordonet köras om sakta och så vinkelrätt som möjligt för att undvika målfärgsstänk. En fortfarande våt målfärgsmärkning mitt på vägen markeras med skum. När målfärgen har torkat har även skummet avdunstat, säger Putkinen.

- Normal tvätt fungerar vanligen på målfärgsstänk och svårare fläckar kan man ta bort med vanlig rypsolja, som man låter verka över natten. Samma fungerar även på bitumenfläckar, berättar Putkinen. 

Såväl NTM-centralen i egenskap av väghållningsmyndighet som entreprenörerna hoppas att alla tar det lugnt på vägarbetsplatserna.

- Det är människor som arbetar där för att göra vägarna tryggare och trevligare för alla väganvändare. Tillfällig hastighetssänkning eller ett kort stopp garanterar säkra arbetsförhållanden och tryggare trafik i fortsättningen, konstaterar Eskola till slut.

Aktuell information om vägarbeten finns på Trafikverkets webbplats.

 

Mer information om NTM-centralen i Södra Österbottens vägmärkningsarbeten:

NTM-centralen i Södra Österbotten
Ingenjör
Timo Kulmala
Tfn 040 542 7676

Cleanosol Oy
Arbetschef
Juha Putkinen
Tfn 0400 554 143


Regional information