Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

Valtatien 27 liikennejärjestelyt välillä Valtakatu – Palkkitie Ylivieskassa (Pohjois-Pohjanmaa)

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on laatimassa tiesuunnitelmaa valtatielle 27 (Savontie) välille Valtakatu – Palkkitie. Suunnitelmaa laaditaan yhteistyössä Ylivieskan kaupungin kanssa. Suunnitelmaluonnoksia esitellään yleisölle, asianosaisille ja muille asiasta kiinnostuneille keskiviikkona 7.12.2016 klo 17.30 - 19.00 Ylivieskan Kulttuuritalo Akustiikassa, osoitteessa Koulukatu 2 B, 84100 Ylivieska.
 

Suunnitelmaan sisältyy lisäkaistojen rakentaminen valtatielle Tulolantien, Hakatien ja Ollilanojankadun liittymiin. Ollilanojankadun liittymään suunnitellaan uusi katuliittymä valtatielle. Lisäksi suunnitelmaan sisältyy saarekkeellisten kanavointien rakentaminen Tehdastien ja Palkkitien liittymiin, näihin liittymiin suunnitellaan myös uudet liikennevalot. Palkkitien liittymään rakennetaan uusi katuliittymä neljänneksi haaraksi. Lisäksi suunnitelmaan sisältyy nykyisen radan ylittävän ylikulkusillan leventäminen.

Hankkeiden ensisijaisena tavoitteena on liikenteen sujuvuuden ja liikenneturvallisuuden parantaminen. Rakennustoimenpiteet kohdistuvat valtatielle 27 yhteensä noin 3 km:n tiejaksolle.

Tiesuunnitelma valmistuu helmikuun 2017 loppuun mennessä, jonka jälkeen se lähetetään maantielain mukaiseen käsittelyyn. Tässä käsittelyssä tiesuunnitelmasta pyydetään lausunnot eri viranomaisilta sekä Ylivieskan kaupungilta. Ennen lausunnon antamista kaupunki asettaa tiesuunnitelman nähtäväksi, jolloin kansalaisilla on mahdollisuus jättää muistutuksia suunnitelmasta.  Lausuntojen ja muistutusten käsittelyn jälkeen Liikennevirasto antaa suunnitelmista hyväksymispäätöksen.

Tiesuunnitelman valmistuttua hankkeesta laaditaan rakennussuunnitelma, joka valmistuu huhtikuun 2017 loppuun mennessä. Hankkeen rakennuskustannusarvio on noin 4,3 M€ (alv 0%). Hanke rahoitetaan yleisten teiden osalta hallituksen myöntämällä perusväylänpidon lisärahoituskohde -rahoituksella sekä katujen osalta Ylivieskan kaupungin rahoituksella. Alustava rakentamisajankohta on vuosina 2018–2019.

 

Lisätietoja antavat:

Hankevastaava Ari Kuotesaho, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 0295 038 259,
Vt. kuntatekniikan päällikkö Karoliina Mustonen, Ylivieskan kaupunki, puh. 044 429 4231,
Projektipäällikkö Merja Sivonen, Ramboll Finland Oy, puh.0400 876 465.


Regional information