Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

Västra bron över Pojoviken på riksväg 25 i Raseborg repareras (Nyland)

På Hangövägen (riksväg 25) har reparationsarbetet på bron över Pojovikens västra sund inletts. Projektet omfattar reparation av brolockets ytkonstruktion, sidobalkar, underkonstruktionens betongytor och räcken. Dilatationsfogarna förnyas med fogar fyllda med en elastisk massa, och utöver detta omfattar projektet dessutom målning av stålkonstruktioner och avstängningsbommarna i brons båda ändar.

Arbetet görs i flera etapper. Fordon och fotgängare kan använda bron under hela tiden reparationerna pågår eftersom två körfält hålls öppna på bron. Farleden under bron stängs helt mellan december 2016 och mars 2017.

Reparationsarbetet blir klart senast i juli 2017.

Bron över Pojovikens västra sund U-1151 finns i Raseborg på riksväg 25 mellan Hangö och Mäntsälä på vägadress 25-009-00427. Bron korsar Pojovikens västra sund. Bron har en klaffdel för farleden som går under den.


Ytterligare information:

 


Regional information