Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

Maahanmuuttaja voi opiskella suomen kieltä nyt verkossa (Itä-Suomi)

Maahanmuuttajille tarjotaan kotoutumiskoulutusta verkko-opintoina Pohjois-Savossa, Etelä-Savossa ja Pohjois-Karjalassa. Pohjois-Savon ELY-keskuksen kokeilu alkoi Kuopiossa marraskuussa.

Maahanmuuttajille tarjotaan mahdollisuus osallistua verkkokoulutukseen Savon ja Karjalan alueella. Kotoutumiskoulutusta järjestetään verkossa, jotta opetusta olisi tarjolla paikkakunnasta riippumatta.

– Monimuotoinen verkko-opetus, jossa opettaja on läsnä oppilaiden kanssa, tarjoaa myös uudenlaisia mahdollisuuksia oppia kieltä. Verkko-opetus on vuorovaikutuksellista ja tehokasta, Pohjois-Savon ELY-keskuksen maahanmuuttopäällikkö Lisbeth Mattsson kertoo.

Kotoutumiskoulutusta verkossa on tarjottu Lapin alueella vuodesta 2012 lähtien, ja oppimistulokset ovat olleet hyviä. Koulutuskokeilut laajenevat nyt loppuvuodesta myös Itä-Suomen alueelle.

Pitää osata käyttää tietokonetta

Opiskelijat saavat koulutuksen ajaksi kannettavan tietokoneen ja oppikirjat. Tarvittaessa tarjotaan myös internetyhteys.

Osallistuminen edellyttääkin, että maahanmuuttajat osaavat käyttää internetiä. Osa maahanmuuttajista osaa käyttää konetta ja osa ei, joten tarjolla on edelleen kotoutumiskoulutusta myös perinteisenä luokkaopetuksena.

– Kotoutumiskoulutuksen tavoitteena on oppia suomen kieltä, arjen taitoja ja yhteiskunnallisia valmiuksia, joiden avulla maahanmuuttaja selviytyy tavallisissa arki- ja työelämän tilanteissa ja kotoutuu suomalaiseen yhteiskuntaan, Pohjois-Savon TE-toimiston asiantuntija Paula Rapaport kuvaa.

– Monet jatkavat kotoutumiskoulutuksen jälkeen esimerkiksi ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavaan koulutukseen, joka kestää lukuvuoden tai suoraan ammatillisiin koulutuksiin. Osa työllistyy kotoutumiskoulutuksen jälkeen suoraan tai työkokeilun kautta.

Ensimmäinen ryhmä Kuopiossa

Ensimmäinen ryhmä on aloittanut opiskelut Kuopiossa 21. marraskuuta ja toinen aloittaa Joensuussa 28. marraskuuta. Vuoden 2017 alussa aloittaa vielä kaksi uutta ryhmää. Ensimmäisiin ryhmiin osallistuu maahanmuuttajia, jotka aloittavat suomen kielen opettelun alkeista. Seuraavat ryhmät on suunnattu edistyneemmille opiskelijoille.

Kuopion verkkokoulutusryhmään on valittu 18 opiskelijaa, joista 7 on venäjää puhuvia, muut ovat eri maista ympäri maailmaa. Alussa jokaiselle ryhmälle järjestetään viikon mittainen orientaatiojakso.
Verkkokoulutuksen aikana opiskellaan suomen kieltä, kulttuuria ja työelämätaitoja. Opetukseen sisältyy muun muassa puheharjoituksia, kuuntelua, kirjoittamista ja lukemista. Opiskelijat tekevät verkossa myös pari- ja ryhmätöitä. Koulutukseen sisältyy myös työelämäjakso.

Verkkokoulutuksen toteuttaa Arffman Consulting Oy.

Toimittajat voivat vierailla ryhmien orientaatioviikoilla. Kuopiossa orientaatioviikko on menossa ja kestää 25.11.2016 asti. Joensuussa orientaatioviikko alkaa 28.11.2016. Vierailusta voi sopia tarkemmin verkkokoulutuskoordinaattori Raisa Haikalan kanssa.

Lisätietoja:
Pohjois-Savon ELY-keskuksen maahanmuuttopäällikkö Lisbeth Mattsson, p. 0295 026 597
Pohjois-Savon TE-toimiston asiantuntija Paula Rapaport, p. 0295 043 679

Listätietoa Etelä-Savon ryhmän osalta:
Etelä-Savon ELY-keskuksen koulutussuunnittelija Päivi Järvenpää, p. 0295 024 046
Etelä-Savon TE-toimiston asiantuntija Minna Tuuri, p. 0295 044 077

Lisätietoja Pohjois-Karjalassa alkavan ryhmän osalta:
Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen työvoimapalveluasiantuntija Annukka Kähärä, p. 0295 026 066
Pohjois-Karjalan TE-toimiston asiantuntija Hanna Veijonmaa, p. 0295 043 172

Arffman Consulting Oy:n aluejohtaja Antti Kansanen, p. 050 4411 681, antti.kansanen(at)arfcon.fi
Arffman Consulting Oy:n kotoutumiskouluttaja, verkkokoulutuskoordinaattori Raisa Haikala, p. 050 360 5364, raisa.haikala(at)arfcon.fi (tavoittaa parhaiten sähköpostilla tai jättämällä soittopyynnön puhelimeen)

 


Regional information