Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

Kuusamon Maaningan tuulivoimahankkeen YVA-tilaisuudet järjestetään tiistaina 29.11. Kuusamossa ja keskiviikkona 30.11. Posiolla (Pohjois-Pohjanmaa)

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on asettanut nähtäville Kuusamon tuulivoimahankkeen YVA-selostuksen. Hanketta ja arviointiselostusta koskevat yleisötilaisuudet järjestetään tiistaina 29.11.2016 Kuusamossa Käylän Korpihovissa (Sallantie 53, 93850 Käylä) ja keskiviikkona 30.11.2016 Posion kunnantalon valtuustosalissa (Kirkkotie 1, 97900 Posio) klo 17 alkaen. Tilaisuuksissa on kahvitarjoilu klo 16.30 alkaen, jolloin voi tutustua kartta-aineistoon. Kaikki asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita kuulemaan ja keskustelemaan

Ympäristövaikutusten arviointiselostus on nähtävillä 14.11.2016 - 14.1.2017 Kuusamon, Posion ja Sallan kaupungin/kunnanvirastoissa ja pääkirjastoissa sekä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa (Veteraanikatu 1, Oulu), myös sähköisenä osoitteessa www.ymparisto.fi/maaningantuulivoimayva.

Kannanotot 14.1.2017 mennessä

Jokaisella on oikeus esittää mielipiteensä arviointiselostuksesta. Kannanotot toimitetaan kirjallisena 14.1.2017 mennessä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle, osoite PL 86, 90101 Oulu tai mieluiten sähköpostilla osoitteella [email protected]. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus antaa lausuntonsa arviointiselostuksesta viimeistään 14.3.2017. Lausunto, johon sisältyy yhteenveto arviointiselostukseen jätetyistä kannanotoista, pidetään nähtävillä Kuusamon, Posion ja Sallan kaupungin-/kunnanvirastoissa ja pääkirjastoissa sekä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa.

Hankkeen vaihtoehdot:

EPV Tuulivoima Oy suunnittelee tuulivoimahanketta Kuusamossa sijaitsevalle Maaningan alueelle. Tuulivoimaloiden teho olisi 3-6 MW ja kokonaiskorkeus enintään 250 m.

Tuulivoimaloiden vaihtoehdot:
VE 0: Hanketta ei toteuteta.
VE 1: Alueelle toteutetaan enintään 61 tuulivoimalaa. Tuulivoimahankkeen kokonaisteho 183 - 366 MW.
VE 2: Alueelle toteutetaan enintään 45 tuulivoimalaa. Tuulivoimahankkeen kokonaisteho 135 - 270 MW.

Sähkönsiirron vaihtoehdot:
Tuotettu sähkö siirretään 110 kV voimajohdolla tuulivoimahankkeen sähköasemalta alueelliseen tai valtakunnalliseen sähköverkkoon.
VE Ruka Tuulivoimahankkeen sähköasemalta n. 29 km Rukan Viipusjärven sähköasemalle.
VE Posio Tuulivoimahankkeen sähköasemalta n. 33,5 km Posiolle.

Lisätietoja

Yhteysviranomaisena hankkeessa toimii Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Heli Kinnunen (puh. 0295 038 524) ja Tuukka Pahtamaa (puh. 0295 038 394), [email protected]

Hankkeesta vastaa EPV Tuulivoima Oy, Heini Ervasti (puh. 050 443 3722) ja Sami Kuitunen (puh. 040 519 5008), [email protected]

YVA-konsulttina toimii Sito Oy, Sonja Oksman, puh. 020 747 7318, [email protected]


Regional information