Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

Reparationen på Kyrkbron i Ingå skjuts upp (Nyland)

Meddelandet har ändrats 1.12.2016.

Broreparationen flyttas till en senare tidpunkt.

                            

Väg 11115 i Ingå, dvs. Ola Westmans allé, stängs för trafik medan arbetet med att reparera infarterna till Kyrkbron pågår. Medan arbetet pågår leds fordonstrafiken via Storkyrkovägen, Västerleden, Bastubackavägen, Hemstigen och Museivägen.

Arbetet med att reparera infarterna till Kyrkbron medför ändringar i trafikarrangemangen i Ingå. Väg 11115, dvs. Ola Westmans allé, stängs av för trafik vid Kyrkbron måndagen 5.12.2016 kl. 9.00 och öppnas igen senast fredagen 9.12.2016 kl. 15.00. Om arbetet blir klart tidigare, öppnas bron då.

Trafiken omdirigeras via Storkyrkovägen, Västerleden, Bastubackavägen, Hemstigen och Museivägen. Fotgängare och cyklister kan ta sig förbi arbetsplatsen längs en tillfällig rutt.

Bilaga: karta Kyrkbron, omväg medan arbetet pågår (pdf)

Ytterligare upplysningar:

  • Arbetsplatschef Janne Korkalainen, Destia Oy, tfn 0400 974 499
  • Övervakningskonsult Henry Niemi, Siltainsinöörit TH Oy, tfn 045 126 9960
  • Projektchef Timo Repo, Närings-, trafik- och miljöcentralen i Sydöstra Finland, tfn 0295 021 338

 


Regional information