Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Tieliikenteen häiriöt ilmoitetaan opasteilla Oulun kohdan pääteillä (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus)

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus rakentaa Oulun kohdan pääteille sähköisen tiedotusjärjestelmän, jolla kerrotaan tienkäyttäjille merkittävistä tieliikenteen häiriöistä. Alkuvaiheessa järjestelmä koostuu 9 tienvarsiopasteesta sekä niiden ohjaussovelluksesta. Tienvarsiopasteiden rakennustyöt käynnistyvät heinäkuussa 2015 tukirakenteiden pystytyksellä. Opastetaulut asennetaan syyskuun aikana ja järjestelmän asennukset valmistuvat marraskuun loppuun mennessä. Opasteita ohjataan
Liikenneviraston tieliikennekeskuksesta

Opasteet sijoitetaan siten, että niillä tavoitetaan tärkeimmät Ouluun saapuvat ja Oulusta lähtevät liikennevirrat. Opasteista kaksi sijoittuu etelässä valtateille 4 ja 8 Haaransillan kohdalle, kaksi valtatien 4 moottoritiejaksolle ja yksi pohjoisessa Iin Räinänperälle. Lisäksi kaksi opastetta asennetaan sekä valtatielle 20 (Kuusamontie) että valtatielle 22 (Kainuuntie).

Opasteilla kerrotaan tiestöllä olevista liikennehäiriöistä, jotka tyypillisimmin ovat onnettomuuksia, tietöitä tai tiestön huoltotoimenpiteitä. Opasteilla voidaan tiedottaa myös edessä olevasta jonosta, erikoiskuljetuksesta, tiellä olevasta eläimestä tai esteestä, kelitilanteesta jne.

Opasteiden vaikutusalueella liikennemäärät ovat suuria ja liikennehäiriöt yleisiä. Valtatiellä 4 Oulun kohdalla liikennemäärä on suurimmillaan yli 60 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Oulun eteläpuolella vuorokausiliikennemäärä vaihtelee Limingan Haaransillan keskimäärin 15 000:sta Kaakkurin kohdan 40 000 ajoneuvoon ja Oulun pohjoispuolella Linnanmaan kohdan 35 000:sta Iin Räinänperän 12 000 ajoneuvoon. Valtatiellä 20 liikennemäärä on vilkkaimmalla kohdalla keskimäärin 30 000 ja valtatiellä 22  20 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Erityisesti työmatkaliikenne ruuhkautuu kyseisillä tiejaksoilla.

Häiriötiedotusjärjestelmän kattamilla tiejaksoilla on tapahtunut vuodessa yhteensä keskimäärin 120 onnettomuutta, joista keskimäärin 25 on johtanut henkilövahinkoihin ja 20 ajokaistan, ajoradan tai koko tien tilapäiseen sulkemiseen. Merkittävimmät onnettomuustihentymät ovat valtateillä 4, 20 ja 22 Oulun keskustan kohdalla. Onnettomuuksien vakavuuden perusteella pahimmat jaksot ovat valtatiet 20 ja 22 Oulun keskustan kohdalla sekä valtatie 4 välillä Haaransilta – Kempele ja Haukipudas – Kiiminkijoki. Tilastojen perusteella Oulun kohdan tiestön liikenneturvallisuus on kuitenkin samalla tasolla muiden suurten kaupunkiseutujen kanssa.

Tievarsiopasteiden rakennustyöstä aiheutuu jonkin verran haittaa liikenteelle. Liikenteellisen haitan minimoimiseksi työt tehdään hiljaisen liikenteen aikaan ja mahdollisuuksien mukaan kevyen liikenteen väyliä hyödyntäen. Tällöin jalankulkijoille ja pyöräilijöille järjestetään asianmukainen liikenteen ohjaus.

Toteutettava järjestelmä on pieni osa Oulun seudulle suunniteltua laajaa, yli 140 sähköistä tienvarsiopastetta kattavaa liikenteenhallinnan järjestelmää.


Lisätietoja:

Jani Huttula, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 040 5850 832 tai sähköpostitse:  [email protected]


Regional information