Navigeringsmeny
SAT - Tarjouspyyntöihin ja hakuihin liittyvät kysymykset

Tarjouspyyntöihin ja hakuihin liittyvät kysymykset - Satakunta

Tällä sivulla julkaistaan Satakunnan ELY-keskuksen voimassa oleviin tarjouspyyntöihin liittyviä yleisiä kysymyksiä ja vastauksia, jos niitä on esitetty.

 

Kysymyksiä ja vastauksia 27.5.2021 - INKA Satakunta -projektin tarjouspyyntö 20.5.2021: SATELY/164/2021 Korkeakoulutetut Satakunnan kasvualoille verkkokoulutuksella

Tarjouspyynnöllä etsitään innovatiivisia ratkaisuja - näkökulmaa ei ole rajattu. Asiakasohjaus tulee Porin seudun työllisyyden kuntakokeilusta.

Minkä verran asiakkaita on kokeilussa, entä alanvaihtoa suunnittelevia?

Asiakasmäärät huhtikuussa Porin seudun työllisyyden kuntakokeilussa:

Kunta lukumäärä alle 30 v. yli 50 v.
Kokemäki 352 126 104
Pori 4676 1978 991
Ulvila 436 191 119
Yhteensä 5494 2311 1218

 

Kaikkien työttömien koulutusasteesta ja ammattiryhmistä saa lisätietoa työ- ja elinkeinoministeriön

Alanvaihtajiksi kirjataan pääsääntöisesti vain terveydellisistä syistä ammattia vaihtavat työnhakijat.

Onko mahdollista esittää kokeilua, jossa osittain voitaisiin hyödyntää toisen ostopalvelun resursseja (esimerkiksi kokeilun vertailuryhmänä tai ohjaamalla asiakasta toiseen ostopalveluun)?

Ei ole estettä käyttää muita resursseja, mikäli asiakas hyötyy ko. palveluista. INKA Satakunta on ESR-projekti, joka edellyttää, että kilpailutettavana olevaan pilottiin ohjatuista asiakkaista täytetään henkilötietolomake eli aloitus- ja lopetuslomakkeet. Jotta asiakkaat pystytään pitämään erillään palveluissa, tulee lopetuslomakkeeseen merkitä päivä, kun henkilö on siirtynyt kokonaan toiseen palveluun. Näin vältetään päällekkäisyydet esimerkiksi tulosten seurannassa.

Onko mahdollista esittää kokeilua,  joka perustuu myös muiden työllisyysmäärärahojen käyttöön (esim. palvelu, jossa asiakas on oikeutettu kulukorvaukseen, tuleeko nämä sisällyttää budjettiin)?

Kulukorvauksia ei tarvitse ilmoittaa, jos ne ovat kunnan tai TE-toimiston kustantamia palveluita/tukia asiakkaille, jotta vältytään päällekkäiseltä rahoitukselta. Jos on ennakoitavissa muita kustannuksia, joita em. tahot eivät korvaa, ne tulee sisällyttää tarjoukseen. Tarjouksessa tulee ilmetä kaikki ne kulut, jotka liittyvät kokeilun toimintaan ja vain nämä ilmoitetut kustannukset korvataan projektista palveluntuottajalle.

Onko hankinnalle asetettu määrällistä asiakastavoitetta?

Pilotin luonteesta johtuen asiakastavoitetta ei ole ennalta määritelty, sillä kyseessä on innovatiivinen hankinta. Tarjouksessa palveluntuottaja ilmoittaa asiakasmäärän, jolle palvelua kohdennetaan.

 

 

 

Uppdaterad: 27.05.2021