Navigeringsmeny

Regional information

De första vägbeläggningsobjekten sommaren 2020 väntar på anbud (Nyland, Tavastland)

Anbudsförfarandet för de första vägbeläggningsobjekten för den kommande sommaren är nu igång. De ökade anslagen i förhållande till året innan syns för väganvändarna som ökade beläggningsmängder i det lägre vägnätet. De stora trafikmängderna i Nyland ger upphov till beläggningsbehov även på ett livligt trafiknät. Utöver trafikmängderna påverkas vägnätet även av den milda och regniga vintern som orsakar hål i beläggningen.

Utöver den nya beläggningen kommer man under beläggningsperioden (från våren till hösten) även att göra mindre precisionsreparationer huvudsakligen på det lägre vägnätet samt på gång- och cykelleder. Av den bifogade kartan framgår de beläggningsobjekten som nu väntar på anbud och som kommer att genomföras under sommaren. Största delen av beläggningsobjekten på det livliga nätet bekräftas efter att vårens mätningar av vägarnas skick slutförs i maj–juni.

NTM-centralen i Nyland informerar under våren närmare om hela sommarens beläggningsmängder och beläggningsobjekt när de objekt som visas på kartan bekräftas och alla beläggningsobjekt omfattas av anbudsförfarandet.

Mer information

NTM-centralen, projektchef Niklas Nevalainen, tfn 0295 021 234

NTM-centralen, projektchef Lauri Suikki, tfn 0295 023 004

Aktuell information om vägarbetena 

Akut respons om vägnätets skick: Vägtrafikantlinjen tfn 0200 2100
NTM-centralens kundtjänst för trafik tfn 0295 020 600, liikenteen.asiakaspalvelu(at)ely-keskus.fi

 

Anbudsförfarande för beläggningsobjekt februari 2020.

Pressmeddelanden till 23.9.2020

Pressmeddelanden 2020 (till 23.9.2020)