Navigeringsmeny

Regional information

Bedömning av miljökonsekvenserna orsakade av den snabba tågförbindelsen mellan Helsingfors och Åbo (MKB): NTM-centralens utlåtande om programmet för miljökonsekvensbedömningen är klar (Nyland, Egentliga Finland)

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland (NTM-centralen) har gett ett utlåtande om programmet för miljökonsekvensbedömningen (MKB-program) för den snabba tågförbindelsen mellan Helsingfors och Åbo (s.k. entimmeståget). Projektet omfattar byggandet av den nya banan mellan Esbo och Salo samt byggandet av dubbelspåret mellan Salo och Åbo. Trafikledsverket ansvarar för projektet. Projektets mål är att förbättra bankapaciteten mellan Helsingfors och Åbo samt förkorta resetiden. Utlåtandet har förberetts i samarbete med NTM-centralen i Egentliga Finland.

I utlåtandet fäste NTM-centralen uppmärksamhet på bl.a. alternativen som granskas i MKB, projektets miljö- och vattenkonsekvenser samt klimat- och trafikkonsekvenser. Alternativen bör kompletteras och konsekvenserna av alla alternativ bör utvärderas jämlikt och enhetligt. I projektområdet finns flera värdefulla naturobjekt och arter, bedömningen av konsekvenserna som riktas på dessa är väsentligt i projektet. På samma sätt är det viktigt att bedöma konsekvenserna på vattenobjekten. Projektet påverkar hela trafiksystemet och i konsekvensbedömningen betonas indirekta konsekvenser på bl.a. olika trafikformer. NTM-centralen ansåg att bedömningen av klimatkonsekvenserna som Trafikledsverket planerat var exemplarisk. Som en del av bedömningen av klimatkonsekvenserna räknar man ut växthusgasutsläppen för byggandets och användningens tid, även med beaktande av kolsänkorna. Planering av förebyggande och förmildrande åtgärder på skadliga konsekvenser är en viktig del av miljökonsekvensbedömningen.

Projektet presenterades i MKB-programskedet i möten för allmänheten på fyra orter. Sammanlagt 100 personer deltog i dessa. 35 utlåtanden på MKB-programmet inkom av olika myndigheter. Medborgarna och andra aktörer lämnade in 47 åsikter vid NTM-centralen.

Trafikledsverket utarbetar en miljökonsekvensbeskrivning (MKB-beskrivning) utifrån detta utlåtande. I den beskrivs bl.a. hur NTM-centralens utlåtande har beaktats. I MKB-beskrivningsskedet arrangeras på åtta orter tillfällen där projektet presenteras. NTM-centralen utfärdar en motiverad slutsats på MKB-beskrivningen, den ska beaktas i projektets fortsatta planering och tillståndshantering.

 

Länk: www.ymparisto.fi/helsinkiturkujunayhteysYVA

Pressmeddelanden till 23.9.2020

Pressmeddelanden 2020 (till 23.9.2020)