Regional information

Nyheter 2022

Statsrådet godkände ändringar i investeringsstödet för gårdsbruk och i stödnivåerna

Statsrådet har beslutat utlysa investeringsstödet för nötkreatursskötseln på nytt. Stödet kan åter sökas för såväl ombyggnadsprojekt som för investeringar i nybyggen och expansionsinvesteringar.

Ändringen av förordningen gör det också möjligt att tillfälligt bevilja investeringsstöd för investeringar som främjar biosäkerheten inom pälsdjursuppfödningen för att förebygga spridningen av aviär influensa. Inom ramen för investeringar som främjar biosäkerheten kan man dessutom bevilja stöd för skyddsstängsel för att skydda svinhus från afrikansk svinpest.

För energiinvesteringar inom jordbruket kommer stödnivån i fortsättningen att vara 40 procent av de godtagbara kostnaderna, förutom när det gäller jordbruksföretagens biogasinvesteringar, där stödnivån även i fortsättningen kommer att vara 50 procent. 

Ändringen av förordningen träder i kraft den 16 mars 2024. Det tillfälliga investeringsstödet för främjande av biosäkerheten inom pälsdjursuppfödningen är i kraft fram till den 15 april 2026

Läs mer:

Statsrådet godkände ändringar i investeringsstödet för gårdsbruk och i stödnivåerna (jord- och skogsbruksministeriet meddelande 28.3.2024, mmm.fi)