Regional information

Nyheter 2022

Pilottihanke: Vanhoilta kaivannaisjätealueilta etsitään raaka-aineita

Kahden entisen kaivosalueen kaivannaisjätteistä kartoitetaan tänä vuonna hyödynnettävissä olevia raaka-aineita. Pilotti on osa Pirkanmaan ELY-keskuksen koordinoimaa KAJAK-hanketta. Mukana ovat myös Geologian tutkimuskeskus, ympäristöministeriö, Envineer Oy ja Ramboll Finland Oy.

Pirkanmaan ELY-keskuksen KAJAK-hankkeessa selvitetään ja poistetaan suljettujen ja hylättyjen kaivannaisjätealueiden riskejä ympäristölle. Vuoden alussa alkoi kehityshanke, jossa pilotoidaan Geologian tutkimuskeskukselta tilattua suunnitelmaa, miten KAJAK-kohteiden kaivannaisjäteissä mahdollisesti olevia raaka-aineita voitaisiin tunnistaa ja hyödyntää.

Suomessa ja koko Euroopassa on tavoitteena lisätä kriittisten ja strategisten raaka-aineiden omavaraisuutta, joita tarvitaan vihreän siirtymän ja digitalisaation edistämisessä.

Tärkeää on myös saada kaivannaisjätealueiden ympäristö- ja terveysriskit hallintaan kestävällä tavalla.

Mikä KAJAK-hanke?

Suomessa on tämän hetken tietojen mukaan 19 isännätöntä käytöstä poistettua ja hylättyä kaivosta, joiden kaivannaisjätealueet vaativat tarkempia vastuiden sekä ympäristö- ja terveyshaittojen selvittämistä. Näiden kohteiden aiheuttamien riskien selvittämistä ja mahdollisia kunnostuksia edistetään vuonna 2020 alkaneessa KAJAK-hankkeessa, jota koordinoi Pirkanmaan ELY-keskus.

KAJAK-hanketta rahoittaa ympäristöministeriö. Tähän mennessä saatu rahoitus on mahdollistanut 1 kohteen kunnostamisen, 4 kohteen selvittämisen ja seurantavaiheen toteuttamisen 7 kohteella.

Lue lisää