Regional information

Nyheter 2022

Förbättring av driftssäkerheten och cybersäkerheten hos vattentjänsterna beviljades understöd för 2,23 miljoner euro

De 51 projekt som beviljas understöd främjar förutom cybersäkerheten inom vattenförsörjningen även det regionala samarbetet mellan och sammanslagningar av vattentjänstverken.

Vattentjänsterna är en viktig del av samhällets kritiska infrastruktur och nödvändiga tjänster och som måste fungera tillförlitligt och störningsfritt under alla förhållanden.

I statsbudgeten för 2023 ansågs det nödvändigt med ett nytt anslag för att förbättra driftssäkerheten och cybersäkerheten hos vattentjänsterna. Anslaget är en del av en större helhet genom vilken man tryggar funktionen hos kritisk infrastruktur i den förändrade säkerhetspolitiska miljön.

Jord- och skogsbruksministeriet och närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Savolax beviljade ur anslaget 2,23 miljoner euro åt 51 projekt. Under ansökningstiden 2.10–30.11.2023 inkom 82 ansökningar.

De projekt som beviljats bidrag syftar främst till att säkerställa cybersäkerheten hos vattentjänster. Dessutom utvecklas det regionala samarbetet inom vattentjänsterna samt främjas sammanslagningar av vattentjänstverk genom utredningar om dessa.

Läs mera

Förbättring av driftssäkerheten och cybersäkerheten hos vattentjänsterna beviljades understöd för 2,23 miljoner euro, NTM-centralens pressmeddelande 21.2.2024 (sttinfo.fi)