Navigeringsmeny

Regional information

Förstå Finland - ny undervisningsvideoserie om det finska samhället på flera språk har publicerats

Det riksomfattande Hemma i Finland-projektet (ESF) vid Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland har producerat en videoserie med sju delar riktad till invandrare.

Undervisningsvideorna innehåller information om olika teman i det finländska samhället, från beskattning till mänskliga rättigheter. Undervisningsvideorna är riktade till vuxna invandrare bosatta i Finland och avsikten är att de ska användas som läromaterial vid utbildning för invandrare. Dessutom kan videorna användas individuellt. De kan även användas av personer med nedsatt läs- och skrivförmåga.

Videorna är tillgängliga på sex språk utöver finska: arabiska, somaliska, engelska, ryska, kurdiska (kurmandzi) och dari. Videorna är även textade på svenska.

Videorna på flera språk kan ses i Hemma i Finland-projektets Youtube-kanal.

Syftet med videorna är att ge information om värden som ligger till grund för det finländska samhället, för att invandrare ska få en bättre helhetsbild av samhället. Avsikten är att öka förståelsen om saker som en nyinflyttad person stöter på i Finland.

I videorna berättar man bland annat om småbarnspedagogikens och utbildningens roll, kvinnors ställning och dess utveckling, betydelsen av arbete i det finländska samhället samt om vad som finansieras med skattemedel. Dessutom berättar man om hurudan den genomsnittliga finländaren är. Temat för en av videorna är hedersrelaterat våld.

Videorna är gjorda av Stremia Oy.

Projektet Hemma i Finland har tidigare skapat en undervisningsvideo om Finlands historia: "Hyvinvointia rakentamassa: Suomen ja Virtasten vuosisata"

Mer information:
projektsakkunnig
Laura Ruuskanen
laura.ruuskanen@ely-keskus.fi
050 396 0257

Euroopan sosiaalirahaston logo.Kotona Suomessa logo.Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 logo.

Pressmeddelanden till 23.9.2020

Pressmeddelanden 2020 (till 23.9.2020)