Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Ylä-Varpasen kunnostustyö alkaa (Pohjois-Savon ELY-keskus)

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) aloittaa yhdessä Sonkajärven kunnan kanssa Ylä-Varpasen järven kunnostuksen.

Kunnostushankkeen tavoitteena on hillitä järven lähivaluma-alueelta tulevaa kuormitusta sekä parantaa järven veden laatua ja virkistyskäyttömahdollisuuksia nostamalla alivedenpintaa pohjapadon avulla. Sen lisäksi rakennetaan veneranta veneenlaskuluiskineen ja poistetaan vesikasvillisuutta.

Rakennustyöt alkavat lokakuussa 2013 ja ne tehdään pääasiassa talvityönä, vesikasvillisuuden poisto tehdään ennen järven jäätymistä.

Rakennustyön on määrä olla valmis 17.04.2014 mennessä ja viimeistelytöiden osalta 31.10.2014 mennessä.

Hanke toteutetaan Pohjois-Savon ELY-keskuksen ja Sonkajärven kunnan yhteisrahoituksella ja sen kokonaiskustannukset ovat noin 150 000 euroa. Valtion rahoitusosuuden on myöntänyt ympäristöministeriö.

Urakoitsijana toimii Koneurakointi Aimo Tikkanen Oy.

Lisätietoja hankkeesta antavat Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta projektivastaava Juha Jaakkonen puh. 0295 026 718, Sonkajärven kunnasta kunnaninsinööri Jari  Sihvonen  0400 243 136 sekä Koneurakointi Aimo Tikkanen Oy:stä työmaapäällikkö Jouko Rytkönen 0 453 192 837.


Regional information