Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Ylä-Savon tienparannushankkeet 2013-urakka on valmistunut (Pohjois-Savon ELY-keskus)

Ylä-Savon tienparannushankkeet 2013 niminen urakka on valmistunut. Rakennusurakka koostui kolmesta erillisestä tienparannushankkeesta.

Porovedentien parantaminen Iisalmessa

Hankkeessa parannettiin Porovedentie (maantie 16173) noin 1,7 km:n matkalla päällystetyksi tieksi välillä Ylemmäisentie (maantie16165) – Punahovintie. Tien kantavuutta lisättiin kantavan kerroksen mursketta lisäämällä ja tie asfaltoitiin.

Suurisuon kiertoliittymä Iisalmessa

Hankkeessa rakennettiin kiertoliittymä Parkatinkadun, Ratakadun sekä maanteiden 5870 ja 16222 risteykseen.

Marjomäen liittymän parantaminen Sonkajärvellä

Hankkeessa parannettiin maanteiden 16305 ja 16321 liittymä. Luusantietä siirretttiin noin 110 metriä lounaaseen (Sonkajärven taajaman suuntaan) Marjomäen yksityistien liittymän kohdalle. Luusantietä rakennettiin uudelle tielinjalle noin 260 metriä.

 

Porovedentien ja Suurisuon kiertoliittymän hankkeet toteutettiin Pohjois-Savon ELY-keskuksen ja Iisalmen kaupungin yhteisrahoituksella. Kokonaiskustannukset olivat noin 1,16 M€.

Lisätietoja

Pohjois-Savon ELY-keskus
projektivastaava Jari Kuokkanen p. 0295 026 734


Regional information