Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Årlig avgift för övervakning av trafiktillstånd (ELY-centralen i Södra Österbotten)

Enligt kollektivtrafiklagen (869/2009) 30 a § ska Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten (ELY-centralen) minst en gång per kalenderår kontrollera om tillståndshavarna fortsättningsvis uppfyller de förutsättningar för beviljande av kollektivtrafiktillstånd som anges i 19 §. I lagens 20 § och 20 a § föreskrivs om personers goda anseende och vilka personer som saken berör.

ELY-centralen i Södra Österbotten utför som bäst kontroller enligt nämnda lagpunkter med registerförfrågningar bl.a. hos skatteförvaltningens indrivningsenhet, utsökningsverken, Rättsregistercentralen, Trafis fordonsregister samt handelsregistret som upprätthålls av Patent- och registerstyrelsen.

I statsrådets förordning (907/2012) utfärdad 27.12.2012 föreskrivs det om närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråerna avgiftsbelagda prestationer, även om avgiften för övervakning av trafiktillstånd, som är 90 euro. Avgiften gäller utöver kollektivtrafiktillstånd även alla andra trafiktillstånd, som berörs av en årlig tillsynsplikt. Avgifterna täcker kostnader för registerförfrågningar samt orsakade tillsynsåtgärder. 

ELY-centralen i Södra Österbotten kommer att uppbära den nämnda övervakningsavgiften under november 2013 av tillståndsinnehavarna. Avgiften uppbärs inte av de innehavare av kollektivtrafiktillstånd, som under det pågående året har ansökt om kollektivtrafiktillstånd och vars förutsättningar för beviljande av tillstånd har granskats i samband med behandlingen av ansökan.

Tilläggsuppgifter:

  • Pasi Hautalahti
    Tillståndschef
    Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten
    Tfn 0295 027 972

 

 

 


Regional information