Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Vedenpinnat laskussa (Pohjois-Savon ELY-keskus)

Pohjois-Savon vesitilannekatsaus 3.10.2013

Kallavesi

Kallaveden vedenpinta on Itkonniemen asteikolla NN+ 81,32 m, mikä on 10 cm pitkäaikaista keskiarvoa pienempi lukema. Kallaveden pinta on laskenut viimeisen kuukauden aikana 9 cm. Kallaveden purkautuminen on luonnonmukaista, eikä säännöstelijä pysty rajoittamaan veden virtausta. Vesistöennusteen mukaan pinnan aleneminen on pysähtymässä ja vedenpinnan odotetaan pysyvän syväväylän laivaliikennealarajan NN+ 81,25 yläpuolella.

Unnukka ja Haukivesi

Kallaveden ja Unnukan välinen korkeusero on nyt 18 cm. Unnukan vedenpinta on pidetty muutama sentti ylärajaa alempana ja virtaama on siten ollut viime viikkoina keskimääräistä pienempi, johtuen Kallaveden keskimääräistä alemmasta vedenkorkeudesta.

Varkauden alapuolella likimain Saimaan tasossa oleva Haukivesi on laskenut 17 cm syyskuun aikana. Vedenkorkeus on jo 7 cm ajankohdan keskimääräistä korkeutta alempana. Lokakuun aikana odotetaan pinnan alenevan edelleen.

Iisalmen, Nilsiän ja Juojärven reittien säännöstellyt järvet

Iisalmen reitillä säännöstellyt Kiuruvesi, Porovesi ja Onkivesi ovat pienen vaihtelun puitteissa kesätasollansa. Virtaama on  normalisoitunut ajankohdan keskiarvoihin.

Nilsiän reitin ja Juojärven säännöstellyt vedenpinnat ovat lähellä ajankohdan keskiarvoja. Ennustemallin perusteella vedenpinnat pysyvät nykyisellä tasolla ilman suuria muutoksia. Vuotjärvellä säännöstelyluvan yläraja on kääntynyt nousevaksi, mikä mahdollistaa pinnan nostamisen tulovirtaaman salliessa.

Rautalammin reitin järvet

Pielavesi ja Iisvesi ovat laskeneet 10 cm syyskuussa. Tasot ovat ajankohtaan nähden 2-5 cm keskimääräistä alemmat. Myös Rautalammin reitillä pinnankorkeus ennuste on laskeva lokakuussa.

Pohjavesitilanne

Pohjois-Savon pohjavesiesiintymissä pohjavedenpinta on ajankohdalle tyypilliseen tapaan laskussa. Pinnat ovat alempana kuin vuosi sitten, mikä on säätilan yleisilmeeseen nähden odotettua.

Pintavesien lämpötilat

Järvivedet ovat ajankohtaan nähden keskimääräisen lämpöisiä, mittaustulokset ovat noin 10 °C.

Lisätietoja

Vesistöinsinööri Ilkka Maksimainen, Pohjois-Savon ELY-keskus, puh. 0295 026 823, [email protected]


Regional information