Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Vedenpinnat kääntyivät nousuun (Pohjois-Savon ELY-keskus)

Pohjois-Savon vesitilannekatsaus 1.11.2013

Kallavesi

Kallaveden vedenpinta on Itkonniemen asteikolla NN+ 81,44 m, mikä on enää 3 cm pitkäaikaista keskiarvoa pienempi lukema. Kallaveden pinta on noussut viimeisen kahden viikon aikana 15 cm. Kallaveden purkau-tuminen on luonnonmukaista. Vesistöennusteen mukaan pinnan nousu jatkuu marraskuun aikana samaan tahtiin.

Unnukka ja Haukivesi

Kallaveden ja Unnukan välinen korkeusero on nyt 30 cm. Unnukan vedenpinta on pidetty muutama sentti ylärajaa alempana ja virtaama on siten ollut viime viikkoina keskimääräistä pienempi, johtuen Kallaveden keskimääräistä alemmasta vedenkorkeudesta. Parhaillaan ollaan saavuttamamassa ajankohdan keskimääräinen virtaamataso.

Varkauden alapuolella likimain Saimaan tasossa oleva Haukivesi on kääntynyt nousuun 5 cm viikon aikana, vaikka vielä ollaan 6 cm alemmalla tasolla kuin lokakuun alussa. Vedenkorkeus on 12 cm ajankohdan keskimääräistä korkeutta alempana. Marraskuussa odotetaan pinnan nousevan.

Iisalmen, Nilsiän ja Juojärven reittien säännöstellyt järvet

Iisalmen reitillä säännöstellyt Kiuruvesi, Porovesi ja Onkivesi ovat pienen vaihtelun puitteissa kesätasollansa. Virtaama on kasvanut 2-3 kertaiseksi ajankohdan keskiarvoihin nähden. Vedenpinnat pidetään kesäkorkeuksissa myös marraskuussa.

Nilsiän reitin ja Juojärven säännöstellyt vedenpinnat ovat 10 cm ajankohdan keskiarvoja korkeammalla. Ennustemallin perusteella vedenpinnat pysyvät nykyisellä tasolla ilman suuria muutoksia. Vuotjärvellä säännöstelyluvan yläraja mahdollistaa pinnan nostamisen tulovirtaaman salliessa.

Rautalammin reitin järvet

Pielavesi on noussut 7 cm lokakuun alusta ja 11 cm välillä saavutetusta alimmasta arvostaan. Iisvesi on noussut 1 cm kuukauden takaisesta ja 5 cm välillä saavutetusta alimmasta arvostaan. Molempien nykytasot ovat juuri nousseet ajankohdan keskimääräiselle tasolle. Myös Rautalammin reitillä pinnankorkeus ennuste on selvästi nouseva marraskuussa.

Pohjavesitilanne

Pohjois-Savon pohjavesiesiintymissä pohjavedenpinta on kääntynyt nousuun, sateisemman kauden vaikutus näkyy jo automaattisilla mittalaitteilla seuratuilla havaintopaikoilla. Pinnat ovat edelleen alempana kuin vuosi sitten, mikä on säätilan yleisilmeeseen nähden odotettua.

Pintavesien lämpötilat

Järvivedet ovat ajankohtaan nähden keskimääräisen lämpöisiä, mittaustulos Kallavedessä Itkonniemellä on noin 6 °C.

Lisätietoja

Vesistöinsinööri Ilkka Maksimainen, Pohjois-Savon ELY-keskus, puh. 0295 026 823, ilkka.maksimainen(at)ely-keskus.fi.


Regional information