Navigeringsmeny

Yrityksen kehittäminen - koulutuspalvelut sv

Utbildningstjänster

Utbildningnsprogram för företagsledningen

NTM-centralen genomför utbildningsprogram som riktar sig till företagsledningen vid små och medelstora företag (ledning och nyckelpersoner). Utbildningsprogrammen har planerats utifrån små och medelstora företags behov och de innehåller i allmänhet utbildningsdagar som är gemensamma för alla men också företagsspecifika konsulteringar.

Personalutbildning

En företagare som är arbetsgivare har tillgång till flera avgiftsfria rådgivningstjänster och serviceformer t.ex. om han behöver hjälp med att anställa arbetstagare, fullgöra sina arbetsgivarförpliktelser eller hantera uppsägningar. Ett företag kan på vissa villkor även få ekonomiskt stöd för att skaffa arbetskraft eller kunnande.


Regional information


Uppdaterad: 08.02.2023