Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Valtionavustuksia haettavana lapsi ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman toimeenpanoon, nuorten työpajatoimintaan ja maahanmuuttajien liikunnan edistämiseen (Pohjois-Savon ELY-keskus)

Opetus- ja kulttuuriministeriö julistaa haettavaksi valtionavustukset lapsi- ja nuorisopolitiikan alueellisiin ja paikallisiin kehittämishankkeisiin, nuorten työpajatoimintaan ja maahanmuuttajien liikunnan edistämiseen edellyttäen, että eduskunta osoittaa vuoden 2014 talousarviossa tarkoitukseen määrärahan.

Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman avustuksilla tuetaan nuorisotyön kehittämishankkeita, jotka toteuttavat hallituksen lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmaa 2012–2015. Hakuaika päättyy 13.12.2013.

Nuorten työpajatoiminnan avustuksilla tuetaan nuorten sosiaalista vahvistamista, työpajatoiminnan vakinaistamista ja pajatoiminnan sisällöllistä kehittämistä. Hakuaika päättyy 29.11.2013.

Kehittämisavustuksella maahanmuuttajien kotouttamiseen liikunnan avulla tuetaan hankkeita, jotka edistävät maahanmuuttajien aktiivista osallistumista liikunnan harrastustoimintaan. Kehittämisavustus on tarkoitettu myönnettäväksi kunnille. Hakuaika päättyy 13.12.2013.

Hakuohjeet ja -lomakkeet löytyvät osoitteesta:

http://www.ely-keskus.fi/web/ely/lomakkeet-sivistys

Valtionavustusta haetaan määräaikaan mennessä (postileima) Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon alueella osoitteella:

Pohjois-Savon ELY-keskus
Kirjaamo
PL 2000, 70100 KUOPIO.

Lisätietoja

Kirsi Kohonen, puh. 040 820 4206, kirsi.kohonen(at)ely-keskus.fi (työpajat)

Anna Kapanen, puh. 040 546 5190, anna.kapanen(at)ely-keskus.fi (lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma ja maahanmuuttajien liikunta)


Regional information