Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Valtatien 4 uudistamishankkeen ympäristövaikutusten arviointi loppusuoralla (Keski-Suomen ELY-keskus)

Valtatien 4 Äänekosken kohdan kehittämisen vaihtoehdoista on meneillään ympäristövaikutusten arviointi (YVA). Arviointiprosessi on nyt edennyt loppusuoralle. Arviointiselostus on valmistunut ja siitä voi jättää lausuntoja ja mielipiteitä 20.9.2013 asti.

Hanke käsittää valtatien 4 noin 11 kilometrin matkalta välillä Huutomäki (valtatien 13 liittymä)–Mämmensalmi. Pitkän tähtäimen tavoitteiden mukaisesti valtatie 4 Äänekosken kohdalla on kapea nelikaistainen keskikaiteellinen tie. Keski-Suomen maakuntakaavassa valtatie 4 on Vehniän ja Äänekosken välillä esitetty ohjeellisena moottoritienä. YVA-menettelyn yhtenä tavoitteena on löytää valtatielle 4 Äänekosken kohdalla mahdollisimman hyvä kokonaisratkaisu ympäristövaikutukset huomioon ottaen.

Hanketta suunnittelee Keski-Suomen ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri ‑vastuualue. Valtatien 4 parantaminen Äänekosken kohdalla ei sisälly tällä hetkellä ELY-keskuksen lähivuosien toteuttamisohjelmiin, mutta valtatien sekä sen liittymien ja rinnakkaisteiden tilavaraukset tarvitaan yleiskaavoituksen tarpeisiin. Suunnittelu käynnistettiin Äänekosken kaupungin maankäytön suunnittelun tarpeista.

Ympäristövaikutusten arviointi, jonka ovat laatineet konsulttitoimistot WSP Finland Oy ja Sito Oy, kattaa YVA-lain mukaisesti laajasti ympäristövaikutukset ja hankkeen vaihtoehtojen vertailun. Arviointiselostus on nähtävänä Äänekosken kaupungintalolla ja Äänekosken kirjastossa.

Arviointiselostuksesta voi esittää lausuntoja ja mielipiteitä 20.9.2013 asti YVA-yhteysviranomaiselle Keski-Suomen ELY-keskukseen. YVA-yhteysviranomainen antaa oman lausuntonsa arviointiselostuksesta hankkeesta vastaavalle kahden kuukauden kuluessa kuulemisajan päättymisestä.

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) avulla pyritään vähentämään tai kokonaan estämään hankkeen haitallisia ympäristövaikutuksia. YVA on suunnittelun apuväline, jonka tulokset on otettava huomioon hankkeen lupaharkinnassa. Hanketta suunnitteleva taho huolehtii tarvittavien selvitysten tekemisestä. Menettelyä ohjaa ja valvoo yhteysviranomaisena toimiva ELY-keskus.

Lisätietoja:

YVA-yhteysviranomainen, ylitarkastaja Esa Mikkonen, p. 0295 024 785


Regional information