Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Valtatien 22 parantaminen välillä Kosulankylä-Riihikylä Muhoksella (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus)

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus laatii yhteistyössä Muhoksen kunnan kanssa tiesuunnitelmaa valtatien 22 kevyen liikenteen olosuhteiden ja liittymäjärjestelyjen parantamiseksi välillä Kosulankylä - Riihikylä. Suunnittelutyö on käynnistynyt syksyn 2013 aikana. Suunnitelmaluonnoksia esitellään yleisötilaisuudessa torstaina 7.11.2013 klo 18.00 Laitasaaren koululla osoitteessa Hotintie 22, Muhos. 

Hankkeessa Hotintien liittymä parannetaan rakentamalla väistötila. Rovantien ja Rantatien liittymät porrastetaan ja liittymiin rakennetaan väistötilat. Kevyen liikenteen turvallisuutta parannetaan rakentamalla Rovantien risteykseen kevyen liikenteen alikulkukäytävä. Koko hankkeen alueella tehdään yksityisteiden liittymäjärjestelyjä.

Hankkeen tavoitteena on liikenneturvallisuuden ja liikenteen sujuvuuden parantaminen. Tavoitteiden saavuttamiseksi suunnitellaan valtatielle kevyen liikenteen alikulkukäytävä, yksityisliittymiä yhdistetään katkaisemalla liittymiä ja suunnittelemalla korvaavia yksityistieyhteyksiä. Yhteydet nykyisille linja-autopysäkeille säilytetään. Parannettavien liittymien kohdalla olevia pysäkkejä ja pysäkkiyhteyksiä parannetaan. Päätien liikenteen turvallisuutta parannetaan rakentamalla Hotintien, Rantatien ja Rovantien liittymiin väistötilat.

Suunnitelmaluonnoksia esitellään yleisötilaisuudessa torstaina 7.11.2013 klo 18.00 Laitasaaren koululla.  Tilaisuudessa esitellään laadittuja suunnitelmaluonnoksia ja otetaan vastaan suunnitelmaa koskevaa palautetta ja ehdotuksia.

Tiesuunnitelma valmistuu tammikuussa 2014, jonka jälkeen se lähetetään maantielain mukaiseen käsittelyyn. Tässä käsittelyssä tiesuunnitelmasta pyydetään lausunnot eri viranomaisilta sekä Muhoksen kunnalta, jonka alueella suunnittelukohde sijaitsee. Ennen lausunnon antamista kunta asettaa tiesuunnitelman nähtäväksi, jolloin kansalaisilla on mahdollisuus jättää muistutuksia suunnitelmasta. Lausuntojen ja muistutusten käsittelyn jälkeen Liikennevirasto antaa suunnitelmasta hyväksymispäätöksen.

Tiesuunnitelman valmistuttua hankkeesta laaditaan rakennussuunnitelma, joka valmistuu huhtikuun 2014 loppuun mennessä. Rakennuskustannusarvio on noin 1,3 M€ (alv 0 %). Hanke sisältyy liikennepoliittisen selonteon mukaiseen vt 22 Oulu–Kajaani -parantamishankkeen toimenpiteisiin. Hankkeen rakentaminen pyritään aloittamaan tällä hallituskaudella.

Lisätietoja

Hankevastaava Ari Kuotesaho, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 0295 038259,
tekninen johtaja Mikko Kari, Muhoksen kunta, puh. 044 4970 308,
hankintapalvelukonsultti Tuomas Vulli, TV Infraconsulting Service Oy, puh. 040 595 7440 tai projektipäällikkö Marko Peltomaa, Destia Oy, puh. 040 584 2504.


Regional information