Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Valtatiellä 5 on valmistunut Jalonkaarteen alikulkukäytävän ja Lomakyläntien liittymän siirto Suomussalmella (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus)

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ja Suomussalmen kunnan yhteistyössä rakennuttama hanke on valmistunut Suomussalmella. Hankkeessa on parannettu kevyen liikenteen olosuhteita ja liikenneturvallisuutta kahdessa kohteessa Suomussalmella. Suomussalmen kunta järjestää alikulkukäytävän avajaiset perjantaina 15.11.2013 klo 16.00.

Valtatien 5 ja maantien 892 (Kyröntien) liittymän eteläpuolelle on rakennettu kevyen liikenteen alikulkukäytävä ja kevyen liikenteen väylä nykyiseltä Kyröntien eteläpuolella olevalta kevyen liikenteen väylältä Jalonniemeen.

Toisessa kohteessa valtatien 5 ja Lomakyläntien liittymä on rakennettu uuteen paikkaan noin 150 m aiemmasta liittymästä etelään. Liittymän siirron tavoitteena on parantaa liikenne-turvallisuutta.

Urakoitsijana on toiminut Graniittirakennus Kallio Oy ja rakentamistöiden kustannukset olivat noin 750 000 euroa ilman arvonlisäveroa. Suomussalmen kunta osallistuu osittain hankkeen rahoitukseen.

Suomussalmen kunta järjestää valtatien 5 Jalonkaarteen alikulkukäytävän avajaiset perjantaina 15.11.2013 klo 16.00 alkaen. Avajaispuheen pitäjänä toimii ministeri Merja Kyllönen. Suomussalmen kunnan tervehdyksen tuo kunnanhallituksen puheenjohtaja Raija Hekkala ja ELY-keskuksen tervehdyksen johtaja Markku Tervo.

Lisätietoja hankkeesta:
Investointivastaava Jukka Päkkilä, puh. 0295 038 276, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.


Regional information