Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Vaikuta liikkumisen turvallisuuteen Lumijoella - liikenneturvallisuussuunnitelman luonnoksen esittely (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus)

Lumijoen kuntaan laaditaan liikenneturvallisuussuunnitelmaa Lumijoen kunnan ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen yhteistyönä. Työ valmistuu vuoden loppuun mennessä. Tällä hetkellä työssä on tehty toimenpidesuunnittelua. Asiaa esitellään 07.09.2013 klo. 11:00 – 15:00 Ahvenmarkkinoilla Lumijoen Varjakassa.

Suunnitelman tekeminen aloitettu viime keväällä ja nyt ollaan luonnosvaiheessa. Suunnitelmassa on kartoitettu liikenteen turvallisuusongelmat ja tehty esityksiä, joilla kuntien liikenneturvallisuutta voidaan parantaa. Liikenneturvallisuussuunnitelma sisältää sekä liikennejärjestelyiden parantamistoimenpiteitä että liikenneturvallisuustyön kehittämistä.

Työn alussa on selvitetty liikenteen ongelmakohteet oppilas- ja asukaskyselyn, asiantuntijahaastattelujen, tapahtuneiden onnettomuuksien, erilaisten rekisterianalyysien ja maastokäyntien avulla. Yksi tärkeimmistä tietolähteistä on ollut peruskoululaisille ja asukkaille suunnattu kysely, jolla kartoitettiin asukkaiden mielipiteitä ja kokemuksia alueiden pahimmista liikenneturvallisuusongelmista. Lumijoella 145 oppilasta ja 75 asukasta vastasi kyselyyn, joten palautetta saatiin kiitettävästi.

Suunnitelman painopiste on pienehköissä ja kohtuullisen nopeasti toteutettavissa toimenpiteissä. Tärkeimpiä kehittämiskohteita ovat olleet kevyen liikenteen olosuhteiden kehittäminen. Tavoitteena on erityisesti jalankulun ja pyöräilyn mahdollisuuksien parantaminen taajamassa ja koulureittien turvallisuuden varmistaminen.

Liikenneturvallisuustyö osaksi hallintokuntien arkea

Liikenneturvallisuustyön tarkoituksena on saattaa liikenneturvallisuus osaksi kuntien työtekijöiden normaaleja toimintatapoja. Yhteisten tavoitteiden ja valittujen painotusten sekä yhteistyömuotojen pohjalta liikenneturvallisuustyö organisoidaan parhaiten kuntien toimintatapoihin sopivaksi. Tavoitteena on ollut kehittää toimintamallit liikenneturvallisuustyölle sekä lisätä työn aktiivisuutta ja arvostusta.

Suunnittelutyön tilaajia ovat Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja Lumijoen kunta. Mukana ovat myös poliisi, pelastuslaitos ja Liikenneturva. Suunnitelmaa laativa konsultti on Ramboll Finland Oy.

Lisätietoja hankkeesta antavat:

Ari Korkala, Lumijoen kunta, p. 040 564 0099
Heino Heikkinen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, p. 0295 038 241
Erkki Sarjanoja, Ramboll Finland Oy, p. 040 576 0484


Regional information