Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Vaalantien kevyen liikenteen tiesuunnitelman laatiminen on käynnistynyt Oulussa (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus)

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on käynnistänyt maantielain mukaisen tiesuunnitelman laatimisen maantielle 8300 (Vaalantie), Oulun kaupungin alueella.
Suunnitelmaluonnoksia esitellään yleisötilaisuudessa tiistaina 3.12.2013 klo 17.30 – 19.00 Sanginsuun koululla, osoitteessa Sanginsuuntie 56 Oulu.

Kevyen liikenteen olosuhteita parannetaan toteuttamalla uusi erillinen kevyen liikenteen väylä Markkuuntien ja Sanginsuuntien (mt18693) väliselle tiejaksolle.

Suunnitelman tavoitteena on parantaa suunnittelualueen kevyen liikenteen olosuhteita ja turvallisuutta sekä ajoneuvoliikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta.

Tiesuunnitelman valmistuttua helmikuussa 2014 suunnitelmat lähetetään maantielain mukaiseen käsittelyyn. Tässä maantielain mukaisessa käsittelyssä tiesuunnitelmasta pyydetään lausunnot eri viranomaisilta sekä Oulun kaupungilta. Ennen lausunnon antamista kaupunki asettaa tiesuunnitelman nähtäville, jolloin asianosaisilla on mahdollisuus jättää muistutus suunnitelmista. Lausuntojen ja muistutusten käsittelyn jälkeen Liikennevirasto antaa tiesuunnitelmasta hyväksymispäätöksen kevään 2014 aikana.

Tiesuunnitelman valmistuttua hankkeesta laaditaan rakennussuunnitelma, joka valmistuu kesäkuun 2014 loppuun mennessä.

Hankkeen alustava rakennuskustannusarvio on noin 1,5 M€ (alv 0%). Pohjois- Pohjanmaan ELY- keskuksen vuosien 2013 – 2017 tienpidon ja liikenteen suunnitelmassa hanke on esitetty toteutettavaksi vuosien 2014 – 2015 aikana (arviolta v. 2015) ns. MALPE- rahoituksella (Oulun kaupunkiseudun kuntien ja valtion välinen maankäytön, liikenteen, palvelujen ja elinkeinojen aiesopimus).  Aiesopimuksilla tuetaan kaupunkiseudun kuntien sekä kuntien ja valtion
yhteistyötä yhdyskuntarakenteen ohjauksessa sekä maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittamisessa erityisesti kasvukeskuksissa.

Lisätietoja:

Hankevastaava Ari Kuotesaho, puh.0295 038 259, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus,
Liikenneinsinööri Jorma Heikkinen, puh. 044 703 2112, Oulu kaupunki,
Hankintapalvelukonsultti Tuomas Vulli, puh.040-595 7440,
Projektipäällikkö Keijo Körkkö, puh.040-865 6676, Plaana Oy.


Regional information