Regional information

Nyheter 2022

Undersökning: Finlands nycklar till den gröna omställningen: prislapp på utsläpp, sund konkurrens och långsiktiga investeringar

För att Finland ska lyckas i den gröna omställningen krävs en effektivare prissättning och reglering av koldioxidutsläppen, främjande av konkurrens inom branscherna för grön teknik och en långsiktig investeringsstrategi.

Enligt en färsk undersökning måste Finland också delta i det internationella samarbetet för att förhindra koldioxidläckage och se till att det i framtiden finns tillräckligt med kompetent grön arbetskraft. Vilken inverkan förändringen har på produktiviteten bör identifieras när beslut om politiska åtgärder fattas.

För att Finland ska vara framgångsrikt i den gröna omställningen förutsätts enligt undersökningen att koldioxidutsläppen prissätts mer effektiv och att konkurrens inom branscher för grön teknik främjas. Genom politiska åtgärder bör man säkerställa en långsiktig investeringsstrategi, en tydlig miljöpolitik och en stark satsning på forskning i grön teknik.

Läs mer:

Undersökning: Finlands nycklar till den gröna omställningen: prislapp på utsläpp, sund konkurrens och långsiktiga investeringar (Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhetarbets- och näringsministeriets, finansministeriets, miljöministeriets, statsrådets kanslis meddelande 4.12.2023, ym.fi)