Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Työttömyys sinnittelee Kainuussa yhä selvemmin vuoden takaista korkeammalla (Kainuun ELY-keskus)

Kainuun työllisyystilanne on pahasti heikentynyt. Työvoiman kysyntä on viime aikoina selvästi hiipunut ja uutta työvoimaa tarvitaan aiempaa vähemmän ja yhä harvemmilla ammattialoilla. Elokuussa uusia työntekijöitä tarvittiin lähinnä kaupallisessa työssä, terveydenhuollossa ja sosiaalialalla sekä palvelutyössä.

Lomautukset ja irtisanomiset ovat hieman vähentyneet. Työttömyys pysyttelee korkealla, sillä työvoiman vähäisestä kysynnästä johtuen työnhakijoiden työttömyysjaksot pitkittyvät ja niitä päättyy aiempaa vähemmän.

Kainuun työ- ja elinkeinotoimistoon (TE-toimistoon) oli kirjoittautunut elokuun lopussa 5 217 työtöntä. Työttömyys oli elokuussa jo lähes 1 000 henkilöä eli yli 23 % vuoden takaista korkeammalla. Koko maassa työttömyyden kasvu on 18 %. Heikossa työllisyystilanteessa erityisesti nuorten sijoittuminen työmarkkinoille on vaikeutunut. Nuorisotyöttömyys on kivunnut Kainuussa jo yli 37 % vuoden takaista korkeammalle. Koko maassa nuorisotyöttömyyden kasvu on 23 %.

Kainuun heikkoon työllisyystilanteeseen ei ole odotettavissa lähiaikoina paranemista vaan työttömyyden uskotaan edelleen kasvavan syksyn ja talven aikana.

Linkki: Kainuun ELY-keskuksen työllisyyskatsaus, elokuu 2013

Lisätietoja: Kainuun ELY-keskus,
strategiapäällikkö Juha Puranen, p. 029 502 3650


Regional information