Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Työttömyyden kasvu pienenee edelleen (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus)

Trendit

  • Työttömyyden kasvu pieneni edelleen syyskuussa; työttömiä työnhakijoita oli lähes 23 600, mikä on vielä liki 3 600 enemmän kuin vuotta aikaisemmin
  • Uusia avoimia työpaikkoja oli syyskuussa 2050, mikä on 210 vähemmän kuin vuosi sitten
  • Alle 25-vuotiaiden työttömien määrä laski elokuusta, mutta nousi edelliseen vuoteen nähden 630 hakijalla
  • Pitkäaikaistyöttömyyden kasvu jatkui, yli vuoden työttömänä olleita 1 150 enemmän kuin vuosi sitten
  • Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa olevien määrä kääntyi kasvuun; palveluissa 220 hakijaa enemmän kuin viime vuoden syyskuussa

Työnhakijat

Pohjois-Pohjanmaalla työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli syyskuun lopussa ELY-keskuksittain maan viidenneksi korkein eli 12,9 %. Vuosi sitten prosenttiosuus oli 1,8 prosenttiyksikköä pienempi eli 11,1 %. Koko maassa osuus oli syyskuussa 10,9 % ja nousi edellisen vuoden 9,3 %:sta 1,6 prosenttiyksikköä.

Pohjois-Pohjanmaalla työttömyyden kasvu oli syyskuussa elokuuta vähäisempää. Työ- ja elinkeinotoimistossa oli syyskuun lopussa 23 585 työtöntä työnhakijaa, mikä on 3 583 enemmän kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana. Elokuun lopusta työttömien työnhakijoiden määrä laski 551 hakijalla.

Työttömistä TE-toimistoon ilmoittautuneiden lomautettujen lukumäärä kasvoi. Elokuuhun verrattuna määrä nousi 201:llä ja viime vuoden syyskuuhun verrattuna lomautettuja oli 488 enemmän. Lyhennettyä työviikkoa tekevien osuus lomautetuista nousi vuoden takaisesta tilanteesta ja heitä oli syyskuun lopussa 409 (taulukko 2).
      
Erillisen ryhmälomautusseurannan (vähintään 10 hengen lomautukset) perusteella lomautuksia oli syyskuun lopun laskentapäivänä voimassa vielä 72. Ryhmälomautusten määrä on vähentynyt muuttuneen lomautuskäytännön myötä. Nyt kaikki lomautetut ilmoittautuvat henkilökohtaisesti hakijaksi TE-toimistoon ja ovat mukana työttömien yhteismäärässä työnvälitystilastossa. Ennakkoilmoituksia mahdollisesti syyskuun lopun jälkeen alkavista uusista lomautuksista tuli TE-toimistoon 216.

Avoimet työpaikat

TE-toimistossa oli syyskuussa avoinna kaikkiaan 3 523 työpaikkaa, joista uusia paikkoja oli 2 049. Uusia työpaikkoja oli 208 vähemmän kuin vuosi sitten. Työpaikoista täyttyi syyskuun aikana 2 118 (taulukko 1).

Syyskuun lopussa avoinna oli 1 467 työpaikkaa, mikä oli 203 vähemmän kuin vuosi sitten. Ammattiryhmittäin työvoiman kysyntä nousi viime vuoden syyskuusta kaupallisen työn sekä hieman myös kuljetus- ja liikennetyön aloilla. Muilla aloilla kysyntä laski. Avoinna oli määrällisesti eniten kaupallisen alan (554), palvelualan (223) sekä terveydenhuolto- ja sosiaalialan (220) paikkoja (taulukot 1 ja 4).

Työttömyyden rakenne

Syyskuun lopussa työttömistä työnhakijoista oli naisia 10 323 ja miehiä 13 262. Naisten työttömyys laski elokuusta 556 hakijalla, mutta miesten työttömyys nousi hieman. Edellisen vuoden syyskuusta naisten työttömyys nousi 1 782:lla ja miesten työttömyys 1 801 hakijalla (taulukko 2).

Ikäryhmistä alle 25-vuotiaiden työttömyys laski elokuusta ja yli 50-vuotiaiden työttömyys nousi. Alle 25-vuotiaita nuoria työttömiä työnhakijoita oli 3 796, mikä on 452 vähemmän kuin elokuun lopussa. Nuorista alle 20-vuotiaiden työttömien määrä laski elokuun lopusta 147:llä hakijalla. Pohjois-Pohjanmaalla nuorten osuus työttömistä työnhakijoista oli 16,1 %. Syykuun lopussa vuosi sitten osuus oli 15,8 %. Koko maassa prosenttiosuus oli syyskuussa matalampi eli 12,8 %. Yli 50-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli syyskuun lopussa 7 376 mikä on 107 enemmän kuin elokuun lopussa. Vuoden 2012 syyskuuhun verrattuna nuorten työttömyys nousi 628:lla ja yli 50-vuotiaiden työttömyys 968 työnhakijalla (taulukko 2).

Pitkäaikaistyöttömyyden kasvu jatkui. Yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita pitkäaikaistyöttömiä oli 5 681, mikä on 49 vähemmän kuin elokuun lopussa, mutta 1 148 enemmän kuin vuoden 2012 syyskuussa. Pohjois-Pohjanmaalla pitkäaikaistyöttömien osuus työttömistä työnhakijoista oli 24,0 %. Koko maassa pitkäaikaistyöttömien vastaava osuus oli Pohjois-Pohjanmaata korkeampi eli 26,9 %. (taulukko 2).

Pohjois-Pohjanmaalla työttömistä työnhakijoista oli ulkomaiden kansalaisia 875. Määrä on 132 enemmän kuin edellisen vuoden syyskuussa. EU-maiden kansalaisia ulkomaalaisista työttömistä oli 179. Ulkomaalaisten työttömien osuus ulkomaalaisesta työvoimasta (2 750) oli syyskuussa 31,8 %.

Ammattiryhmittäin tarkasteltuna työttömyys nousi edellisen vuoden syyskuuhun verrattuna kaikissa ryhmissä. Eniten työttömyys nousi teollisuus- ja varastoalan, terveydenhuolto- ja sosiaalialan sekä tieteellisen, teknisen ja taiteellisen työn aloilla. Yksittäisistä ammattialoista työttömyys nousi muita enemmän konepaja- ja rakennusmetallialalla (+ 358), terveyden- ja sairaanhoidon (+ 287), tavaroiden myyntityön (+249) sekä talonrakentamisen aloilla (+ 246). Ilman ammattia olevien työttömyys nousi 288 hakijalla (taulukko 4).

Työttömyyden kehitys kunnissa

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta laski elokuusta syyskuuhun 14:ssä Pohjois-Pohjanmaan kunnassa. Eniten työttömyysaste laski Haapajärvellä (0,8 %-yksikköä) ja Merijärvellä (0,7 %-yksikköä) sekä 0,6 %-yksikköä Oulussa, Kempeleessä ja Limingassa. Edellisen vuoden syyskuusta työttömyysaste nousi Haapajärveä ja Hailuotoa lukuun ottamatta kaikissa kunnissa, eniten Alavieskassa 3,8 %-yksikköä. Työttömyysaste oli syyskuun lopussa alle 10 % seitsemässä kunnassa, joista pienimmät työttömyysasteet olivat Reisjärvellä 6,1 %, Haapajärvellä 8,3 % ja Limingassa 8,7 %. Korkeimmat työttömyysasteet olivat syyskuun lopussa Taivalkoskella 15,7 %, Pudasjärvellä 15,2 %, Iissä 14,9 % ja Oulussa 14,4 % (taulukko 3).

Työllistymistä edistävät palvelut

Työ- ja elinkeinohallinnon aktivointiasteeseen laskettavien palvelujen piirissä oli syyskuun lopussa 9 521 työnhakijaa. Luvussa ovat mukana työvoimakoulutuksessa (1 950), työllistettynä/työharjoittelussa (3014), työ-/koulutuskokeiluissa (727), valmennuksessa (135) ja muissa palveluissa (3 695) olevat työnhakijat. Edellä mainituissa palveluissa yhteensä olevien määrä nousi viime vuoden syyskuusta 219 hakijalla. Elokuuhun verrattuna aktiivitoimien piirissä olevien määrä nousi 993 henkilöllä.

Aktivointiaste (palveluissa yhteensä laskentapäivänä olleiden osuus työttömien ja palveluissa olleiden yhteismäärästä) oli syyskuun lopussa 28,8 %. Koko maassa aktivointiaste oli syyskuun lopussa hieman matalampi kuin Pohjois-Pohjanmaalla eli 28,5 %.

Lisätietoja työllisyyskatsauksesta antavat:

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus:
Elinkeinot, työvoima, osaaminen ja kulttuuri -vastuualue: ylijohtaja Leila Helaakoski, p. 0295 038 051, 044 436 8001
Strategiayksikkö: yksikön päällikkö Riitta Ilola, p. 0295 038 224, 044 436 8220
Strategiayksikkö: tutkimussihteeri Helena Suvanto (tilastot), p. 0295 038 235, 050 390 2364

Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto:
Johtaja   Maire Mäki, p. 0295 038 102, 044 436 8200
Palvelujohtaja Mari Tuomikoski (Osaaminen ja kehittämispalvelut), p. 0295 038 143, 044 436 8211
Palvelujohtaja Pirjo Juntunen (Työnvälitys ja yrityspalvelut), p. 0295 056 596, 050 396 2306
Palvelujohtaja Marita Rimpeläinen-Karvonen (Tuetun työllistymisen palvelut), p. 0295 056 713, 050 396 2325
       


Regional information