Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Sysselsättningsöversikt, september 2013 (ELY-centralen i Österbotten)

Rubriker:

  • Arbetslösheten minskade jämfört med situationen under recessionsåret 2009
  • De nya lediga arbetsplatserna ökade inom industrin, inom tekniska yrken och inom jordbruket - arbetsplatserna minskade inom övriga yrkesgrupper
  • Antalet peroner i olika tjänster var större än för ett år sedan - trots det ökade antalet ungdomar och långtidsarbetslösa från förra året

Läs hela översikten här.


Regional information