Navigeringsmeny

Regional information

Undersökning: Företag som tidigare sysselsatt invandrare är mer benägna att anställa en invandrare än företag som inte har någon tidigare erfarenhet av invandrare som arbetstagare (Nyland)

Nylands NTM-centrals projekt Finland – mitt hem (ESF) har låtit göra en riksomfattande undersökning om arbetsgivarna som är verksamma inom branscher med brist på arbetskraft gällande deras erfarenheter av kompetensglappet och deras åsikter om rekrytering av invandrare som en lösning på detta.

För undersökningen intervjuade Taloustutkimus Oy rekryteringsansvariga personer i 1 009 företag inom byggnads-, industri-, handels- och tjänstebranschen samt social- och hälsovårdsbranschen. Telefonintervjuerna gjordes i januari-mars 2020 innan coronakrisen började i Finland.

Merparten av de intervjuade företagen hade sökt arbetstagare under det senaste året. Endast för en femtedel av företagen hade det varit enkelt att besätta arbetsplatserna. Den klart vanligaste orsaken till rekryteringssvårigheter var brist på kunniga arbetstagare inom branschen.

Erfarenheter av invandrare påverkar attityderna

Sysselsättningen är en av indikatorerna för inflyttades integration. Sysselsättningen utgör också en av målsättningarna för integrationen. Invandrarnas sysselsättning förutsätter dock att arbetsmarknaden är beredd att ta emot dem.

Av undersökningen framkommer bland annat att företagen hellre anställer en stamfinländsk arbetslös arbetssökande än en invandrare i samma situation. Företag som tidigare sysselsatt invandrare är dock mer benägna att anställa en arbetslös invandrare än företag som inte har någon tidigare erfarenhet av invandrare som arbetstagare.

En tredjedel av företagen: invandrarna har svårigheter att anpassa sig till det finländska arbetslivet

Cirka en tredjedel av företagen anser att invandrarna har svårigheter att anpassa sig till praxis i det finländska arbetslivet. I de företag som sysselsatt invandrare tänker man mer sällan så här än i de företag som inte har erfarenhet av invandrare som arbetstagare.

Av undersökningen framkom också att man i hälften av företagen anser att invandrarens ursprungsland har betydelse för hur väl hen klarar sig i arbetet. Företagen skulle helst anställa arbetstagare från närområdena, såsom EU, Estland och Norden.

Över en fjärdedel av de intervjuade rekryterarna nämnde länder eller områden som de inte gärna skulle anställa arbetstagare från. Bland dessa betonades särskilt länder i Mellanöstern och Afrika. Mot bakgrunden av andra undersökningar är arbetsmarksnadssituationen mest utmanande bland de som flyttat från dessa områden.

Rekryterarna anser språkkunskaper vara mycket viktiga

Nästan hälften av de rekryteringsansvariga personerna ansåg att invandrarens kunskaper i finska borde vara nästan på modersmålsnivå för att denna ska klara sig i arbetet. De företag som hade erfarenhet av invandrare som arbetstagare hade mildare språkkrav.

Två av tre företag anser det vara genomförbart att hålla språkundervisning på arbetstid. En tredjedel av företagen var även beredda att delta i utbildningskostnaderna eller betala dem i sin helhet. Bland arbetsgivarna finns det alltså en vilja att tackla rekryteringssvårigheterna genom att även sysselsätta arbetssökande som gällande språkkunskaperna inte ännu uppfyller alla krav.

Finland – mitt hem: Undersökningsrapporten Utredning gällande rekrytering av invandrare finns i sin helhet på NTM-centralens sidor.

Mer information:

  • Ilona Korhonen, Projektchef, projektet Finland – mitt hem, Nylands NTM-central, ilona.korhonen(at)ely-keskus.fi, 0295 020 972
  • Sakari Sandqvist, Senior Insight Manager, Taloustutkimus, sakari.sandqvist(at)taloustutkimus.fi, 0107585557

 

Pressmeddelanden till 23.9.2020

Pressmeddelanden 2020 (till 23.9.2020)